Kommunikasjon i Akuttmedisinsk Kjede (KAK)

Neste generasjon kommunikasjonsplattform for helse i Nødnett

Dagens kommunikasjonsløsningen for helse i Nødnett(ICCS) brukes på alle landets AMK, legevaktsentraler og akuttmottak. Denne er basert på en eldre teknologi, og for å møte dagens kundebehov har HDO tatt initiativ til å se etter nye løsninger. På bakgrunn av dette har styret i HDO vedtatt å gjennomføre KAK-prosjektet (Kommunikasjon i Akuttmedisinsk Kjede). Høsten 2019 foretok HDO en prekvalifisering av et antall leverandører man gjennomførte en konkurransepreget dialog med. Covid-19 situasjonen påvirket dessverre fremgangen i prosessen og prosjektet, men vi fikk startet opp igjen over sommeren 2020. Etter den konkurransepregede dialogen ble det utlyst en offentlig anbudsprosess for ny kommunikasjonsløsning i Akuttmedisinsk Kjede. Dette resulterte i at HDO og Motorola Solutions Danmark AS signerte en kontrakt om fremtidens kommunikasjonsløsning til alle landets AMK-sentraler, akuttmottak og legevakter den 17. desember 2020 .


"NB! Siden vil bli oppdatert i nær fremtid!"

HDO eier, drifter og forvalter dagens primære kommunikasjonsløsninger for telefoni- og radiokommunikasjon med tilhørende materiell for alle landets akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), legevaktsentraler (LVS) og akuttmottak (AM). Dette tilsvarer 168 kontrollrom. Eierskap til løsningene ble overført fra DSB til HDO 1. januar 2017.

Dagens kommunikasjonsløsning (ICCS) baserer seg på maskinvarebasert teknologi fra 90-tallet, som medfører at utstyret tar mye plass. Mye av maskinvaren som benyttes er spesialutviklet og kan bare leveres av dagens leverandør, Frequentis. Denne løsning er ikke tilpasset arkitekturprinsippene som anbefales av Direktoratet for e-helse, da det er basert på de kravene og prinsippene som ble lagt til grunn ved anskaffelse i 2006. Det er derfor behov for å modernisere løsningene for å møte nye krav.

De regionale helseforetakene jobber for tiden med anskaffelse av nytt kart- og oppdragshåndteringsverktøy for AMK, kalt AMK IKT-prosjektet. Dette skal erstatte dagens kart- og oppdragshåndteringssystem (AMIS og Transmed) i AMK-sentralene. KAK skal levere kommunikasjonsplattformen til denne løsningen. Til sammen vil KAK og AMK IKT-prosjektet erstatte dagens løsninger i sin helhet, og slå dem sammen til én integrert brukerflate. Dette vil bidra til å gjøre det lettere for helsepersonell å hjelpe pasienter på en rask og effektiv måte!


I tillegg til dette skal KAK-løsningen støtte opp under AMK IKT-prosjektets krav om regionalisering. Det betyr at de nye løsningene gir mulighet for at sentraler enkelt kan støtte hverandre eller ta over oppdrag ved større hendelser.

For legevaktsentraler og akuttmottak vil KAK tilby egen kommunikasjonsplattform, som erstatning for dagens ICCS.

Oppsummert er følgende kulepunkter viktige drivere for KAK-prosjektet

  • Høye drift- og forvaltningskostnader knyttet til dagens kommunikasjonsløsning
  • DSB utreder neste generasjon nødnett (NGN), og helsetjenesten trenger en kommunikasjonsplattform som fullt ut kan ta i bruk nye muligheter som et fremtidig nødnett gir
  • AMK IKT-prosjektet
  • Andre nye teknologi- og brukerbehov

HDO jobber for å ha den nyeste og beste tilgengelige teknologien, slik at vi kan levere en kommunikasjonsplattform av utmerket kvalitet til våre kunder. Vi ser frem til å gi dere en bedre hverdag!

For å se nyheten om kontraktsigneringen med Motorola, og mere informasjon rundt dette. Følg denne linken.Fant du det du lette etter?