Hopp til innhold
logo
bilde av mennesker som sitter og følger med på en som holder foredrag med powerpoint-presentasjon

Fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon

​Nødnett er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Det er et eget separat mobilnett med landsdekkende infrastruktur som sikrer nødetatene stabile samband som også er sikret mot avlytting.

Statens kontrakt med Motorola om drift og forvaltning av dagens Nødnett utløper i 2026. Avtalen kan forlenges fram til utgangen av 2031, men det er knyttet usikkerhet til kostnadene det vil medføre, samt at innføring av ny teknologi antas å være både kostnadseffektiviserende og vil forbedre nødetatenes tjenester. Nye tjenester basert på ny teknologi kan redde liv.

Stortinget besluttet i 2019 at neste generasjon nødnett skal baseres på bruk av kommersielle mobilnett.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fikk i oppdrag av Justis- og beredskaps-departementet å utarbeide og vurdere ulike løsningsalternativer i en Konseptvalgutredning (KVU). HDO har bidradd med sin kjernekompetanse i dette arbeidet

I konseptvalgutredningen fikk HDO ansvaret for å koordinere arbeidet med produktpakke 2: Kontrollrom og terminaler. Arbeidet ble gjennomført i nært samarbeid med DSB, Nkom, Helsedirektoratet, Politi, Brann, Hovedrednings-sentralen og representanter for de frivillige organisasjoner organisert i FORF.

Konseptvalgutredningen ble levert oppdragsgiver i juni 2020. Den ble kvalitetssikret av en uavhengig ekspertgruppe, som leverte sin innstilling i juni 2021.

Både konseptvalgutredningen og kvalitetssikringsrapporten anbefaler rask oppstart av planleggingsarbeidet for etablering av nytt nødnett. HDO har fått i oppdrag av de regionale helseforetakene å representere helsetjenesten i det videre prosjektet og koordinere helsetjenestens ressursbidrag.


Sist oppdatert 05.01.2023
Fant du det du lette etter?