Midlife Upgrade

Prosjekt for oppgradering av programvare og maskinvare ved kontrollrom for helse i Nødnett.

HDO drifter kontrollromsløsningen for helse i Nødnett. Det vil si kommunikasjonstjenesten til alle landets legevakter, akuttmottak og AMK-sentraler. HDO har identifisert et behov for å fornye programvaren, og etter hvert også deler av maskinvaren på kontrollromsløsningen, da det nærmer seg slutten for support på disse. På bakgrunn av dette er det valgt å iverksette tiltak, og som har resultert i prosjektet «Midlife Upgrade». En annen pådriver for prosjektet var også at det vil øke stabiliteten og redundansen ovenfor sluttbrukerne i konrollromsløsningen.

«Midlife Upgrade»-prosjektet vil oppgradere programvaren som benyttes i kontrollromsløsningen til en nyere og mer oppdatert versjon. I samme operasjon oppgraderes også store deler av maskinvaren som programvaren kjører på. Dette vil føre til at brukerne opplever en bedre ytelse og stabilitet, og HDO vil få en stordriftsfordel i form av at det blir mindre fysisk maskinvare å drifte. Den nye versjonen av kontrollromsløsningen i de regionale datasentrene for legevakter og akuttmottak samles til en felles installasjon. AMK-sentralene vil fortsatt ha en lokal installasjon, men denne vil også bli oppgradert til ny løsning med bedre sikring mot bortfall av tjenestene.

 Prosjektet startet for fullt opp i januar 2019 og HDO er godt i gang. Oppgraderingen er blitt gjennomført på store deler av kontrollromsløsningen for legevakter og akuttmottak, samt ved noen AMK-sentraler. HDO vil jobbe videre med «Midlife Upgrade»-prosjektet gjennom 2020. Når oppgraderingen er ferdigstilt ved alle kontrollrommene i Norge vil sluttbrukerne ha en IT-løsning som kan vare i mange år fremover. Det foregår tilsvarende løp hos driftsorganisasjonene til både brann og politiet.


Fant du det du lette etter?