Hopp til innhold
logo
Bilde av en smal gang/korridor, med skap på hver side.

Midlife Upgrade

Prosjekt for oppgradering av programvare og maskinvare ved kontrollrom for helse i Nødnett, med fokus på redundans, stabilitet og en IT-løsning som kan vare i mange år.

HDO drifter kontrollromsløsningen for helse i Nødnett. Det vil si kommunikasjonsplattformen til alle landets akuttmottak, AMK- og legevaktsentraler. HDO identifiserte et behov for å fornye programvare og maskinvare på kontrollromsløsningen med bakgrunn i at det nærmer seg slutten for support på dette, samt at oppgraderingen også vil øke oppetid og redundans ovenfor sluttbrukerne.

Midlife Upgrade-prosjektet har oppgradert programvaren som benyttes i kontrollromsløsningen til en nyere og mer oppdatert versjon, samt at alle operatørplassene er oppdatert til nyeste versjon av Windows. Store deler av maskinvaren som benyttes er også byttet ut. HDO får en stor driftsfordel av dette da det blir mindre fysisk maskinvare å drifte, og ikke minst vil brukerne oppleve bedre ytelse og stabilitet. Den nye versjonen av kontrollromsløsningen i de regionale datasentrene for legevakter og akuttmottak er nå samlet til en felles installasjon, mens AMK-sentralene fortsatt har lokal installasjon, men med ny oppgradert løsning.

Prosjektet startet for fullt opp i januar 2019, og til tross for litt hinder fra korona-pandemien i starten av prosjektet, er prosjektet nå i avsluttende fase. Siste steg som gjenstår er oppgradering av virtualiseringsplattformen (VMware). Dette er en sømløs oppgradering som skal skje uten at sluttbrukerne merker det. Kontrollrommene har nå en IT-løsning som kan vare i mange år fremover. Driftsorganisasjonene for brann og politi har fullført et tilsvarende prosjekt hos sine kontrollrom. 

Sist oppdatert 05.01.2023
Fant du det du lette etter?