Kontrollrom

Kontrollrom - hva er det?

I nødnettsammenheng er det ofte snakk om "kontrollrom", men hva er nå egentlig det?

Kort fortalt så er dette en samlebetegnelse over helses kommunikasjonssentraler, dvs. AMK-sentraler, akuttmottak, legevakter/legevaktsentraler. Og det er disse som er hovedbrukerne av det nye digitale nødnettet sammen med ambulansepersonell, leger i vakt etc.

Videre på denne siden finner du mer informasjon om HDOs drift- og brukerstøtte, løsningen som blir levert og mye annet. Klikk deg gjennom menyen på venstre side og se om du finner noe som er interessant.
 

 

Kontrollrom - hva er det?