HDOs målbilde

HDOs målbilde

For å skape merverdi for våre eiere, kunder og brukere har vi utarbeidet fire strategiske hovedmål.

Disse målene skal bidra til å vurdre om vi har nådd vårt målbilde for strategiperioden.

De fire strategiske hovedmålene er:

1. Effektive og stabile tjenester

"Vi skal levere effektive, sikre tjenester med høy tilgjengelighet til kommuner og helseforetak"

2. Merverdi for våre eiere, helseforetak og kommuner

"Vi skal være et verktøy for våre eiere og en god samarbeidspartner for våre kunder og brukere både gjennom drift av teknologiske tjenester og kundeforvaltning, samt ved å være en god strategisk rådgiver" 

3. En attraktiv arbeidsplass

"Vi skal være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling" 

4. Fremtidsrettede teknologiske tjenester

"Vi skal legge til rette for at teknologi utnyttes på en god måte innenfor det prehospitale miljøet og den akuttmedisinske kjede"