Organisering

HDOs organisasjon

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, herunder nødvendige og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseforetak og kommuner innen nødmeldetjenesten.

HDO skal videre bidra til å realisere enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer som skal støtte opp om sørge for-ansvaret, samt bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til videre utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementer, drift og opplæring.

HDO er etablert som et helseforetak og eies av de 4 regionale helseforetakene og gjennom dette et etablert styre hvor også KS har en observatørrolle.

Kontaktinformasjon

HDOs ledelse:

 

Øvrige funksjoner / roller: