Strategiplan 2017-2020

HDOs strategiplan for 2017-2020

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) leverer drift og forvaltning av teknologibaserte tjenester til aktørene i det prehospitale miljøet og den akuttmedisinske kjede. HDO er eid av de fire regionale helseforetakene, og leverer tjenester til alle landets helseforetak og kommuner.

Våre kunder gir oss tilbakemelding på at vi er løsningsorienterte og dedikerte. Vi vet at dette er viktig i en tid hvor vi har fått ansvar for nye oppgaver. Disse forholdene har vært viktige å ivareta i arbeidet med å utvikle strategien frem til 2020.

Etter at vår forrige strategi ble vedtatt i 2014, har det vært vesentlige endringer i HDOs oppgaveportefølje.

De fire mest vesentlige endringene er:

  • HDO vil i løpet av første halvår 2017 ha sluttført den nasjonale innføringen av nødnett
  • HDO har fått i oppgave å forberede og forankre ivaretakelse av ansvaret for nasjonale driftsoppgaver innen den medisinske nødmeldetjenesten
  • HDO har, på vegne av de fire regionale helseforetakene, fått i oppgave å sikre at det utarbeides en plan for nasjonal koordinering av det prehospitale området
  • HDO vil få overført eierskapet til helsesektorens nødnett-brukerutstyr

Det er viktig for HDO å levere gode tjenester som skaper merverdi for våre eiere, kunder og brukere.

For å oppnå visjonen «HDO - landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende» vil HDO i tiden fremover bygge organisasjonen på følgende fire verdier: pålitelig, åpen, modig og nysgjerrig.

 

For å lese hele strategiplanen, klikk her.

Lars Erik Tandsæther

Administrerende direktør