Styret

HDOs styremedlemmer

Følgende er medlemmer av HDO HFs styre:

  • Styreleder: Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF: Steinar Marthinsen 

  • Nestleder: Kommunikasjonsdirektør i Helse Vest RHF: Bente Aae

  • Styremedlem: Direktør i HEMIT / Helse Midt-Norge RHF: Paul Gundersen

  • Styremedlem: Rådgiver i Helse Nord RHF: Trond Marius Elsbak

  • Styremedlem: Avdelingsoverlege, PhD - Ambulanseavd., Prehospitalt senter, OUS HF: Anne Cathrine Braarud

  • Ansattrepresentant i HDO HF: Geir Henning Joten

  • Ansattrepresentant i HDO HF: Kristine Torve

  • Ansattrepresentant i HDO HF: Jan Vilnes

  • Observatør fra KS: Rune Bye