Tjenester
HDOs tjenestetilbud

HDOs tjenestetilbud

HDO har i sin tjenestekatalog utarbeidet et sett med ulike tjenester som våre kunder kan benytte seg av.

HDO har tjenester av både typen "basis-" og "bestillingstjeneste". Basistjenestene er tjenester som inngår i en allerede inngått avtale med HDO. Bestillingsstjenester inngår ikke i en avtale, men kan bestilles særskilt etter behov til en oppgitt pris.

Bestilling av tjenester gjøres ved å sende en e-post til kundemottak(at)hdo.no