Virksomhetsidé

Virksomhetsidè

HDOs virksomhetsidè

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF primære og prioriterte oppgaver er å:

  • levere landsdekkende stabile, kostnadseffektive, tidsriktige og brukervennlige tjenester som ivaretar spesialist- og primærhelsetjenesten behov

  • yte døgnåpen drift- og kundestøtte for foretakets brukere

  • levere tjenester som ivaretar nødvendige krav til informasjonssikkerhet, herunder tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet

  • bidra til utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring

Helseforetaket skal i samarbeid med regionale IKT-enheter bidra til at hele nødmeldetjenesten samlet driftes enhetlig, forsvarlig og i henhold til gjeldende sikkerhetskrav