Regionale HF

Innføringsprosjekt for hver helseregion

Innføringen av det nye nødnettet er bygget opp i flere faser og hver fase tar for seg en eller flere regionale helseforetak. Disse websidene er nå gjort tilgjengelig for hver av de lokale RHF-ene for å kunne samarbeide bedre lokalt.

Det Første lokale prosjektet som har produsert innhold er Helse Vest. På venstre side ligger link til deres informasjon.

Det er også tilgjengelig for kommunene.