Akuttvarsling i sykehus via Nødnett

Gjennom et pilotprosjekt på sykehuset i Ålesund har HDO testet og utviklet en prototyp av en løsning i situasjoner ved utalarmering av akuttmedisinsk team.

Personalet aktiverer en alarmknapp som er definert for den aktuelle hendelsen, og personellet tilknyttet teamet får opplysninger om type hendelse og sted på en Nødnett terminal

Administrerende direktør i TC Connect AS, Harald Bergby og administrerende direktør i HDO, Lars Erik Tandsæther.

HDO startet i 2018 et prosjekt kalt "Bruk av nødnett på «nye» områder". Basert på kartlegging og analyser valgte arbeidsgruppen å fokusere på Nødnett i sykehus, og spesielt intrahospital varsling.

I helsetjenesten er det økende interesse for å innføre bruk av Nødnett som kommunikasjonsbærer internt i sykehus. En vesentlig suksessfaktor i denne sammenheng er at utalarmering av akuttmedisinske vakttjenester fungerer effektivt og pålitelig.

Utalarmeringen av akuttmedisinske vaktteam foregår ved at når en hendelse med behov for akuttressurser internt på sykehuset oppstår (f.eks hjertestans), aktiverer personalet alarmknapper som er predefinert for aktuell hendelse med opplysninger om type hendelse og sted. Utalarmeringen sendes i form av en callout via nødnett til vaktteamet som bærer radioterminaler. Disse radioterminalene gjør det mulig å kommunisere direkte mellom medlemmer i teamet. Via et brukergrensesnitt kan man overvåke utalarmeringen og se hvem som har respondert. HDO har radioterminaler som egner seg godt til denne type bruk, og kan levere slike på kort varsel.

Gjennom pilotprosjektet på sykehuset i Ålesund utviklet HDO en prototyp som kunne gjøre det mulig for sykehuset å skifte ut sitt eksisterende personsøkeranlegg for akuttvarsling med Nødnett radioterminaler. Basert på de positive resultatene av piloteringen, gikk HDO i etterkant av piloten inn for å gjennomføre en nasjonal anskaffelse av en rammeavtale for «Nødknapp i sykehus» tilknyttet Nødnett, som spesialisthelsetjenesten kan benytte seg av. Selve anskaffelsen har vært gjennomført med bistand fra Sykehusinnkjøp og evaluering av tilbydere ble gjennomført i august.

Den nye nasjonale rammeavtalen ble inngått med TC Connect AS som leverandør av løsning for utalarmering av akutte vakttjenester i sykehus via nødnettet. Avtalen legger til rette for å fortsette med implementering i Ålesund sykehus, og etterhvert andre sykehus i spesialisthelsetjenesten som ønsker denne løsningen. Ved interesse for løsningen kan man ta kontakt med HDO og TC Connect AS.