Avlyser kurs pga koronaviruset

Opplæringsenheten i HDO følger rådene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og avlyser all planlagt opplæring til over sommerferien. 

Vi beklager dette, men vi må forholde oss til de nasjonale tiltakene som er gitt. 

Kurskalenderen for andre halvår 2020 vil fortsatt ligge ute på vår hjemmeside, men vi følger situasjonen nøye, så det kan også komme endringer der.