Avlyser kurs pga koronaviruset

HDO jobber med en forsvarlig oppstart av kursvirksomheten igjen og kommer med mer informasjon kurs, datoer og tiltak etter sommeren

Vi beklager dette, men vi må forholde oss til de nasjonale tiltakene som er gitt. 

Kurskalenderen for andre halvår 2020 vil fortsatt ligge ute på vår hjemmeside, men vi følger situasjonen nøye, så det kan også komme endringer der.