Bacheloroppgave om sentralisering av sikkerhet og drift av Windows-klienter i en IT infrastruktur for nødnett

Etter 5 måneder med planlegging, diskusjoner, konfigurasjon, og intens skriving har bachelorstudentene Sondre Breivik, Erik Øhrling Sørli, og Gaute Klakegg Dvergsdal, som alle studerer IT-drift og informasjonssikkerhet ved NTNU, levert bacheloroppgaven med tittelen «Sentralisering av sikkerhet og drift av Windows-klienter i en IT infrastruktur for nødnett» til HDO. Arnt-Helge Nilsen Øyan har vært kontaktperson fra HDO. 

Bilde av 1 blid ansatt og 2 studenter på rad.
F.v. Arnt-Helge Nilsen Øyan, Sondre Breivik og Erik Øhrling Sørli. Gaute Klakegg Dvergsdal var fraværende da bildene ble tatt.

Samarbeidet mellom studentene og HDO har vært utfordrende, interessant og nyttig. Det har vært flere gode diskusjoner på et høyt teknisk nivå gjennom hele løpet.

Innholdet i rapporten bygger på en tradisjonell tilnærmelse til drift og herding av en Windows klientløsning. De fleste aspektene av anbefalt løsning har bunn i en teoretisk og praktisk tilnærmelse, med påfyll av beste praksis. Absolutt et godt fundament å bygge videre på.

HDO vil takke bachelorgruppen for et meget godt samarbeid og ønsker samtlige lykke til med veien videre. Tusen takk!​