Hopp til innhold
logo

Bachelorstudenter har skrevet oppgave om rapportering og overvåkning av telefoni i akuttmedisinsk kjede

Petter, Christian og Marte studerer IT-drift og informasjonssikkerhet ved NTNU i Gjøvik. I januar fikk de bacheloroppgaven fra HDO, som de har jobbet med til nå i juni. De forteller at de i første omgang brukte noe tid på å sette seg inn i HDO og få et oversiktsbilde, samt lære seg ord og uttrykk HDO bruker for å kunne søke informasjon videre, spesielt innenfor telefoni og telefonitrafikk.

Publisert 24.06.2021
Sist oppdatert 05.01.2023

​​​Studentene uttrykker at de har hatt et godt samarbeid med HDO. De har generelt hatt mye dialog med HDO og opplever kommunikasjonen med organisasjonen som god. På grunn av korona har det kun vært digitale møter. Det beste for begge parter ville vært hybrid – med både digitale og fysiske møter, samtidig ser man positive sider ved digitale møter ved at de kan holdes hyppigere og på kort varsel. 

Oppgaven handlet om rapportering og overvåkning av telefoni i akuttmedisinsk kjede:

I forbindelse med KAK etablerer HDO en ny SIP basert Telefoni infrastruktur basert på Session Border Controllers (SBC). Denne infrastrukturen er bindeleddet mellom Telenor og den akuttmedisinske kjeden (KAK). Formålet med tjenesten er å motta alle telefonianrop fra offentlig telenett (113, 116117) eller internt fra Helseregionene og bidra til at disse havner på korrekt AMK eller legevakt.

For alle henvendelser som ankommer genereres det CDR data (Call Detail Records). Disse dataene inneholder all informasjon om anropet: hvem ringte, hvor ringte de, kvaliteten på samtalen, hvor i nettverket kom samtalen inn, og hvor gikk den videre, for å ta noen få eksempler.

Ved gjennomføring av oppgaven vil man kunne få innsikt i hvordan Telefoni og SIP infrastruktur funger, og hvordan dette er bygget opp for å håndtere henvendelser inn i den Akuttmedisinske kjeden. Man må jobbe med utvikling i MSSQL for lagring av data, og Reporting Services/Grafana for visning av data.

Oppgavens mål: 
Målet med oppgaven er motta data, importere dette i en database og benytte disse dataene videre for generering av rapporter for overvåkning og feilsøking. I tillegg ønsker ​HDO at gruppen skal se på muligheten til å benytte REST API for livedata inn i Grafana. 

3 blide bachelorstudenter

F.v. Christian, Petter og Marte

Videre har Marte planer om å ta mastergrad i datascience i Swansea, Wales. Petter har fått jobb som konsulent/sikkerhetsanalytiker for Mnemonic. Christian er enda litt usikker på om han ønsker å ta master eller jobbe, han søker litt og finner ut av hva han vil etter hvert.

HDO ønsker alle tre lykke til videre! ​​​

Fant du det du lette etter?