Bruk av Nødnett på "nye områder"


Siden innføringen av Nødnett startet har kommuner og helseforetak benyttet Nødnett på områder som opprinnelig ikke var i fokus for helses innføringsprosjekt. Først ut var Rakkestad Kommune og Sarpsborg legevakt som i 2011 startet uttesting av tettere samspill mellom legevakt og hjemmesykepleien. 
I tillegg startet Rakkestad kommune opp med bruk av Nødnett som internt
kommunikasjonsverktøy for hjemmebaserte tjenester. Etter dette har det tilkommet flere initiativ for bruk av Nødnett internt i sykehus, - både for intern kommunikasjon i team, intern varsling av akutt-team og som beredskapsverktøy. I Midt-Norge er Nødnett tatt i bruk for ambulante akuttpsykiatriske team, og i Aurskog Høland benyttes Nødnett av hjemmetjenesten.

HDO har samlet erfaringer fra organisasjoner som har benyttet Nødnett på «nye områder». Målsettingen er å dele disses erfaringer med resten av helsetjenesten.

Under finnes fem produktark som beskriver bruk av Nødnett for henholdsvis «kommunale hjemmebaserte tjenester», «ambulante akuttpsykiatriske team», «servicetjenester i sykehus», «akuttmedisinske vakttjenester i sykehus», og «Nødnett som beredskapsverktøy».

Dersom dere ønsker ytterligere informasjon, eventuelt ønsker besøk av HDO for å snakke mer om erfaringer fra eksisterende brukere, samt hvordan din organisasjon kan komme i gang, - vennligst send en e-post til kundemottak@hdo.no eller ring 61 14 68 20.