Bruk av Nødnett under Covid-19 pandemien

Hege Lyder fra Kristiansund sykehus skal på HDOs kunde- og brukerkonferanse snakke om det høyaktuelle temaet Bruk av Nødnett under Covid-19 pandemien. 

Kristiansund Sykehus har brukt radioterminal ved de fleste Covid-mottak under pandemien samt innad i kohort og intensiv. Erfaringene konkluderer med at dette er ressurs- og tidsbesparende og gir en tryggere kommunikasjon. 

Dette er et viktig og aktuelt tema nå og i tiden som kommer, og vi ser frem til at Hege Lyder fra Kristiansund Sykehus skal snakke om dette på HDOs kunde- og brukerkonferanse 28. januar. 


Meld deg på kunde- og brukerkonferansen 2021 her!