Brukerforum - radio

Onsdag 29. januar møttes deltakere fra AMK, legevakt, akuttmottak, ambulanse og HDO til brukerforum for radio. Dette for å diskutere faglige problemstillinger som er aktuelle for brukerne av radio i nødnett. Formålet med brukerforumet er at HDO skal få bedre innsikt i brukeropplevelsene for å kunne tilpasse radiotjenestene etter brukernes behov. I tillegg sikrer brukerforumet gode samarbeidsrelasjoner som er viktige for HDO i den daglige samhandlingen med våre kunder og brukere.

Under møtet ble det blant annet diskutert hvordan man skal gjennomføre utbytting av radioterminaler i 2020, og hvem som har størst behov for dette. Samtidig vil det være enkelte som beholder de radioterminalene de har i dag, og som repareres ved behov. HDO presenterte også en statusoppdatering vedrørende omprogrammering av radioterminaler og ønsket gjennomføringsplan.

HDO setter pris på erfaringsdelingen, innspillene og relasjonsbyggingen som brukerforumet gir oss. Takk for en hyggelig samling!