Dette gjør HDO i forbindelse med koronautbruddet

På bakgrunn av utviklingen av situasjonen med koronautbruddet er HDO satt i grønn beredskap. I tillegg til å opprettholde sikre og stabile tjenester, er det iverksatt flere tiltak for å håndtere en rekke forespørsler fra våre kunder i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

CDC, Alissa Eckert
CDC, Alissa Eckert

HDO vurderer det interne risikobildet fortløpende med tanke på våre ansattes helse. Dette er av høyeste prioritet for HDO, slik at vi gjennom friske ansatte kan opprettholde en stabil driftstjeneste for våre kunder.

For å bistå helsetjenesten i Norge, har HDO igangsatt tiltak basert på statistikk fra kommunikasjonstjenesten vår. Det har de siste døgnene vært stor pågang hos alle landets AMK- og legevaktsentraler, noe som har gjort det utfordrende for helsepersonell å besvare alle henvendelser. HDO følger kontinuerlig med på statistikken for innkomne samtaler til samtlige av våre kunder, slik at vi sammen med helsetjenesten kan vurdere mulige tiltak fortløpende for å håndtere situasjonen best mulig.

Spørsmål om bistand gjøres på telefon 08915 eller via e-post til drift@hdo.no.