Frokostmøte hos Bright House 2019

HDO og Bright House inviterte til frokostmøte torsdag 5. desember der temaet var informasjonssikkerhet. Dette er et tema som er viktig for HDO internt, men som også er en viktig del av HDO sin leveranse innen kommunikasjonsløsninger for helse i nødnett. 

Første del av frokostmøtet handlet om informasjonssikkerhetens komponenter – tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet. Begrepene ble knyttet til praktiske eksempler hos HDO, eller hos andre virksomheter som har hatt dataangrep. Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet kan ofte vektes forskjellig og gi forskjellige tiltak for å sikre løsninger og tjenester. For eksempel er behovet for tilgjengelighet til 113 høyt, mens behovet for integritet og konfidensialitet er høyere for en lydlogg. Vurderinger knyttet til beskyttelsesbehov må gjøres i hvert enkelt tilfelle og vil ofte slå forskjellig ut, avhengig av hva slags type data og hvilket behov virksomheten har knyttet til dette.

Bilde av frokostmøte

Bilde fra frokostmøte

Andre del av frokostmøtet handlet om hvilke områder det er viktig å ta hensyn til hva gjelder informasjonssikkerhet, med fokus på mindre bedrifter og enkeltpersoner. Eksempler på dette er passord og hvilke forhåndsregler man kan ta for å sikre seg mot hacking, og phishing av e-poster og hva man kan gjøre for å redusere slike angrep. Samtidig ble det påpekt viktigheten av kultur, og hvordan denne påvirker hver enkeltperson sin atferd tilknyttet informasjonssikkerhet.

Det var et bra frokostmøte med et godt oppmøte fra både studentmiljøet og arbeidslivet. Deltagerne stilte flere spørsmål, og man hadde en god dialog. Alt i alt er HDO meget fornøyd med frokostmøte på Bright House Gjøvik, og man fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne.