logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

HDO og HelseINN

Tidligere i år tegnet HDO partneravtale med HelseINN. For for at HDO skal nå sine strategiske mål er det viktig å etterstrebe god deltakelse i nettverk, spesielt med kobling mot forskning og akademia. Som en del av nettverket HelseINN lærer vi av andre, er med på å utvikle kompetanse og får verdifull innsikt i hva andre gjør. 

Publisert 23.06.2022
Sist oppdatert 05.01.2023

HelseINNs logo

HelseINN er en ideell forening som jobber med innovasjon og samskaping for bedre folkehelse. Dessuten skal nettverket styrke arbeidet med bærekraftige helsetjenester i Innlandet. HelseINN opptrer som en nøytral part og kobler sammen ressurser i nettverket. Nettverket består av partnere fra det offentlige (bla. Sykehuset Innlandet og kommuner på Innlandet), private bedrifter, frivillige organisasjoner og akademia.

Nettverket har møteplasser og arrangementer (kurs, seminarer, workshops, kompetanseprogram, podkast osv.), gir god helseinnsikt til nettverksdeltakerne, kan bidra med å fasilitere innovasjonsprosesser og hjelpe til med søknader til innovasjons-, forsknings og utviklingsprosjekter i helsesektoren.

Noen av våre ansatte i HDO har allerede bidratt inn med presentasjon for nettverket. I mai fikk nettverksdeltakere høre om tjenestedesign i praksis med våre tjenestedesignere Emil Perry og Heidi Skinnerud Aalseth. Vi takker tjenestedesignerne våre for at de stiller opp og deler, slik at flere får innsikt i det viktige og spennende arbeidet de driver med.

Vi gleder oss til et spennende samarbeid videre med HelseINN! 

Les mer om HelseINN her og kommende arrangementer​