HDO søker nå prosjektleder, tjenestedesigner og spesialist

For å kunne sikre gode kommunikasjonsløsninger for helsetjenesten i tiden fremover trenger vi flere dyktige, løsningsorienterte og initiativrike medarbeidere – og vi har nå tre spennende stillinger ledige.  Vi har nå behov for følgende:

Spesialist - mobile klientløsninger for nød- og beredskapskommunikasjon: Som spesialist innenfor mobile klientløsninger for nød- og beredskapskommunikasjon vil du drifte og forvalte eksisterende og fremtidige mobile klientløsninger i den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten, samtidig som du vil delta i utviklingen av nye nødnett tjenester. 

Prosjektleder: Som prosjektleder vil du ha daglig ledelse av viktige samfunnsprosjekt fra idé til gevinstrealisering. Overordnet skal du som prosjektleder bidra til at nye nød- og beredskapstjenester blir etablert med funksjonalitet som støtter opp om både spesialist- og kommunehelsetjenestens behov. 

Tjenestedesginer: Som tjenestedesigner vil du ha ansvar for funksjonell forvaltning av løsninger og applikasjoner. Du vil fungere som et bindeledd mellom brukere og tekniske miljøer, der det å fange og dokumentere behov og krav fra brukermiljø er essensielt. Dessuten er det viktig at du forstår og kommuniserer mulighetsrommet ny teknologi gir.

Les mer og søk her​