HDO søker ny trainee fra høsten 2020

HDO har det siste året rekruttert 10 nye ansatte. Med nye kunder og kundebehov, krever det både større kapasitet og nye perspektiver for å levere tjenester med høy kvalitet. HDO har lærlinger og traineer som bidrar med frisk kunnskap og pågangsmot, som har en positiv påvirkning til utviklingen av virksomheten.

En av traineene, Fredrik, startet ved HDO i september og skal være her i to år. Her hos oss jobber han med videreutvikling av virksomhetsstyringen i foretaket. Dette innebærer blant annet å jobbe med internkontroll, risikostyring, virksomhetsrapportering og årshjulstyring. Fredrik opplever at han tidlig fikk mye ansvar. Noe som ga en bratt læringskurve og høyere forventninger, men som samtidig gir en enda større avkastning når man får det til.

«Det er spennende å få jobbe så tett på ledelsen og få ta del i utfordrende oppgaver på systemnivå, rett etter man er ferdigutdannet».

Bilde av Fredrik Sturm

Fredrik Bugjerde Sturm

HDO rekrutterer traineer gjennom Trainee Innlandet, som HDO er en medlemsbedrift av. Programmet i Trainee Innlandet er et toårig program, der traineene jobber i inntil tre bedrifter. HDO er veldig fornøyd med sine traineer så langt, og søker derfor ny trainee fra høsten 2020. Denne personen kommer til å jobbe med prosjekter og prosesser innen HR og administrasjon. Søknadsfristen er 5. januar 2020 – søk her