HDOs kunde-og brukerkonferanse 2021

Torsdag 28. januar 2021 arrangerer vi den årlige kunde- og brukerkonferansen. Arrangementet vil finne sted på Radisson Blue Airport Hotel på Gardermoen, kl. 08:45-15:30.

HDOs kunde- og brukerkonferanse har som formål å samle kunder og brukere av nødnettet for helse, slik at vi kan dele erfaringer og informasjon som er av interesse for alle. Vi i HDO setter pris på å bygge relasjoner med våre kunder og brukere, og anser dette som en viktig arena for å oppnå nettopp dette.

Vi er allerede i gang med planleggingen. Har du tips til temaer eller personer som kan være med å fylle programmet? Send det gjerne inn til oss på kundemottak@hdo.no.