HDOs statistikkløsning CRR 2.0

HDO drifter i dag en egen statistikkløsning, som rett før årsskiftet 20/21 ble oppgradert til den nye løsningen CRR 2.0. CRR 2.0 har god sikkerhet i form av 2-faktor innlogging, med oppgradert brukergrensesnitt og god grafikk. Den gamle løsningen var kun for AMK og legevaktsentraler, men CRR 2.0 gir også akuttmottakene mulighet til å abonnere på tjenesten. Løsningen er laget for å være intuitiv og brukervennlig. 


Det er mange ulike moduler i CRR 2.0 løsningen for å synliggjøre og hente ut statistikk fra ICCS. Av disse modulene finner man blant annet trafikk(timer/ukedager)- og køfordeling, samt søk i telefonsamtaler for alle sentraler. Nye moduler for utalarmeringer og trippelvarslinger for AMK, og en detaljert oversikt med køer tilhørende kommuner for legevaktsentralene (116117). For både LVS og AMK er det visning av trafikk og svarprosent i egenvalgte perioder i tillegg til oversikt over operatører. For flere av modulene er det også mulighet til å eksportere data direkte til Excel.

HDO ønsker å synliggjøre denne tjenesten for de som ikke abonnerer på den, da vi mener at tjenesten kan være et godt tilskudd for å synliggjøre statistikk og kvalitetsindikatorer. Dersom det er ønskelig med mer informasjon om tjenesten, ta kontakt med kundemottak@hdo.no.

Ansatt som bruker CRR 2.0