logo

Hjertestarterregisteret

Målet med bruk av hjertestartere er økt overlevelse, noe Norsk hjertestansregister viser gode resultater på i sin årsrapport fra 2019. HDO drifter hjertestarterregisteret, et register som viser hvor man finner sin nærmeste hjertestarter. 

Publisert 17.12.2020
Sist oppdatert 05.01.2023
Illustrasjonskart

Det offentlige Hjertestarterregisteret finner du på nettstedet 113 Førstehjelp. Registeret har siden slutten av 2017 vist registrerte hjertestartere i alle 113-sentralenes kartverk (TransMed). Nå vises de også i 110-sentralene og i applikasjonen Hjelp 113 (Stiftelsen Norsk Luftambulanse). Du finner din nærmeste hjertestarter om du ser i kartet på nettsiden www.113.no

Det er i dag cirka 6 200 hjertestartere som vises i kartet. Vi trenger økt fokus på å få eiere til å registrere sin hjertestarter og til å vedlikeholde både hjertestarteren og registreringen, slik at begge deler er i orden om en hjertestans skjer i nærområdet. 

Målet er økt overlevelse

Norsk hjertestansregister (NorHSR) viser i sin årsrapport for 2019 at var det 3719 personer som fikk plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus.  Vi vet at hjertestarter, sammen med tidlig hjerte- og lungeredning (HLR) av god kvalitet, øker overlevelsen for dem som får hjertestans.  Målet er å gjøre utplasserte hjertestartere i bedrifter og organisasjoner tilgjengelig for å øke overlevelse i sitt nærmiljø. Kan en hjertestarter komme til stedet før ambulansen rekker fram vil det øke sjansen for overlevelse.  Vi ser en utvikling i samfunnet der hjertestartere blir billigere og at flere anskaffer en.  Heldigvis ser vi også en økt bruk av hjertestartere.

Seks av ti tør ikke bruke en hjertestarter

En undersøkelse med 3000 respondenter som NorStat gjennomførte for Gjensidigestiftelsen i september, viser at 6 av 10 ikke ville brukt hjertestarter ved gjenopplivning. Blant de under 30 år svarer hele 7 av 10 at de ikke ville gjort dette selv om det fantes en i umiddelbar nærhet.

– Det er liten nytte i å investere i, plassere ut og registrere tusenvis av hjertestartere hvis over halvparten av oss ikke tør å bruke den når det gjelder. Da risikerer vi at liv går tapt helt unødvendig, sier Bjørshol som også er fagrådsleder i den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv». 

Skjermbilde fra 113.no

Skjermbilde fra 113.no

Hjertestarter

Hjertestartere gir stemmeveiledning og har tydelige illustrasjoner på hvordan den skal brukes. Ringer du 113 blir du guidet av sykepleiere med spesialkompetanse helt til ambulanse ankommer.  Vi har spesielt stor nytte av hjertestarter der utrykningstiden for ambulanse er lang, og vi kan få hjertestarteren til personen med hjertestans før ambulansen ankommer. Det er derfor viktig å ikke være redd for å bruke en hjertestarter.  Mange er redd for å bruke hjertestarteren feil, men det er betryggende å vite at de ikke kan gi støt til noen som har puls, da vil ikke hjertestarteren lade opp til støt.

Best i verden til å få gjennomført hjerte- og lungeredning (HLR)

Vi ser en positiv utvikling i Norsk hjertestansregisters årsrapport for 2019, hvor 85 % av dem med hjertestans har fått HLR av tilstedeværende, mye på grunn av det gode arbeidet AMK-operatørene gjør med telefonveiledet HLR. 85 % er det høyeste tallet i verden, så her er AMK og befolkningen i Norge i verdenstoppen (NorHSR 2019).

34 personer ble gjenopplivet

14 % av alle med hjertestans fikk tilkoblet hjertestarter før ankomst ambulanse, av dem var det 30 % som hadde fått sjokk av denne hjertestarteren én eller flere ganger. 34 pasienter som fikk sjokk og trengte ikke behandling av ambulansen fordi de hadde fått tilbake egensirkulasjon. Dette er en økning på 50 % siden året før (2018) og viser at hjertestartere er blitt en del av førstehjelpen (NorHSR). Likevel har vi et potensiale for å redde flere ved at flere får raskt tilkoblet en hjertestarter, mens det fremdeles er en sjokkbar rytme.

Bilde av ulike hjertestartere

Vedlikehold

Det offentlige Hjertestarterregisteret 113.no hjelper eiere med vedlikeholdet. Det kommer automatisk e-post om elektrodenes utløpsdato og tilsyn varsles hver sjette måned. Mange setter pris på disse varslene, som bidrar til vedlikeholdet. Flere ganger har vi opplevd at eiere ikke har visst at hjertestarteren hadde utgåtte elektroder eller tomt batteri før de skulle registrere inn sin hjertestarter.  Det er viktig at disse rutinene kommer på plass for å sikre at hjertestarteren er i orden om en hjertestans inntreffer.

Anskaffelse av en hjertestarter krever oppfølging av ansvarlig kontaktperson, registreringen må også vedlikeholdes ved å logge seg inn og bekrefte at hjertestarteren er i orden hver sjette måned og legge inn ny utløpsdato når de bytter elektroder.  Mange glemmer denne oppdateringen og derfor er det 9000 hjertestartere i registeret som mangler bekreftelse eller en utløpsdato på elektrodene fram i tid.  Vi har et enormt potensial for å øke antallet aktive hjertestartere som kan være tilgjengelig – det krever bare denne kvalitetskontrollen.  Vi kan ikke synliggjøre hjertestartere som ikke er kontrollert på denne måte, vi vet at geléen på elektrodene tørker inn, batteriet kan gå tomt, firma kan flytte eller legges ned, så derfor er dette et minimum av kvalitetskontroll. Det offentlige Hjertestarterregisteret har denne kvalitetskontrollen og kan derfor vise registreringene direkte i 113-sentralen.