Informasjonsmøte om KAK-prosjektet

Torsdag 20. februar ble det avholdt et informasjonsmøte vedrørende KAK-prosjektet. Møtet hadde som formål å informere om status og veien videre, samt gjennomgang av kravspesifikasjon for ny kommunikasjonsløsning.

HDO jobber med et prosjekt der formålet er å fornye kontrollromsdelen av kommunikasjonsløsningen i nødnett for helse (dagens ICCS-løsning), som brukes på AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak. Prosjektet heter «Ny kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede», med forkortelsen «KAK». Dagens kommunikasjonsløsning er til dels utdatert, og med få muligheter til å gjøre de endringene som er nødvendige for å imøtekomme kundenes behov nå og i fremtiden. Derfor ser HDO behovet for å fornye kommunikasjonsløsningen, og vi er godt på veg som følge av KAK-prosjektet.

Torsdag 20. februar arrangerte HDO et informasjonsmøte vedrørende prosjektet der alle kunder og brukere var invitert. Møtet omhandlet bakgrunn og status, samt veien videre. HDO presenterte også teknologiske perspektiver, i tilleg til drift og forvaltning av den nye plattformen. For å bygge en best mulig kommunikasjonsløsning for brukerne, er det essensielt med innspill fra de som jobber med det i det daglige. Derfor har prosjektgruppen inkludert kunder og brukere gjennom hele prosjektet, og møtet åpnet opp for at enda flere kan bidra inn.

KAK-prosjektet har nå gjennomført konkurransepreget dialog med et utvalg leverandører, med formål å finne ut hvilke krav som må være med i den offisielle kravspesifikasjonen. Brukere fra AMK, legevakt og akuttmottak har vært med gjennom hele prosessen for å bidra i identifiseringen av de funksjonelle kravene, for å sikre at vi ender opp med en kommunikasjonsløsning som dekker alle brukerbehovene.

HDO har som mål om å signere kontrakt med en leverandør innen sommeren 2020. Deretter får leverandøren 12 måneder til å utvikle kommunikasjonsløsningen. Med testing og pilotprosjekter for å tilpasse og verifisere løsningen, er det estimert at den nye kommunikasjonsløsningen kan rulles ut til brukerne i 2022.