logo

Kart og oppdragshåndterings- verktøy for legevaktsentralene

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF har jobbet med å vurdere en felles løsning for kart- og oppdragshåndtering for landets legevaktsentraler. HDO har tatt kontakt og invitert legevaktsentralene til informasjonsmøter om prosjektet. 

Publisert 28.01.2022
Sist oppdatert 05.01.2023

Legevaktsoperatør ved operatørplassen

Etter mye interesse og engasjement fra legevaktsentralene har prosjektgruppen sendt ut invitasjon for deltakelse til referansegruppen. Referansegruppen vil bestå av operativt personell og ledelse fra legevaktsentralene og de skal i all hovedsak være med å videreforedle behovsbeskrivelsen, utforme krav og delta i en eventuell evalueringsprosess. 

Prosjektet arbeider med å informere alle interessenter og samordner seg i størst mulig grad med andre sentrale prosjekter.

Vi i HDO takker for all interesse og engasjement. Vi ser frem til et godt samarbeid med legevaktsentralene og gleder oss til den spennende tiden vi går i møte.

Kontaktperson:
Emil Perry, Tjenestedesigner
Mobil: (+47) 90936748
E-post: emil.perry@hdo.no