Legevaktindeks og RE-AIMED på konferansen

Siri-Linn Schmidt Fotland, Sykepleier/Ph.d student ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE kommer på konferansen for å snakke om legevaktindeks og RE-AIMED. 

​Programmet for 28. januar nærmer seg spikret. Blant annet vil vi få høre innlegg fra Siri-Linn Schmidt Fotland om legevaktsindeks og RE-AIMED fra Siri-Linn Schmidt Fotland. 


Legevaktindeks er et beslutningsstøtteverktøy spesielt utviklet til bruk i legevaktsentraler. Det er en videreutvikling av verktøyet Telefonråd og ble lansert 01. september 2020. Verktøyet ligger tilgjengelig for alle på legevaktindeks.no.

RE-AIMED er et interaktivt webgrensesnitt der kunstig intelligens presenterer et utvalg spørsmål og svar som automatisk blir dokumentert ut fra operatørens valg. Spørsmålene blir predikert etter viktighet, hyppighet og samhørighet og er tilpasset etter samtalens utvikling. Intensjonen er at operatøren skal få hjelp til å huske viktige spørsmål, gjenkjenne alvorlige medisinske mønstre og få hjelp til automatisk og strukturert dokumentasjon. Samtalen med innringer får samtidig beholde sin naturlige flyt.


Interessant og fremtidsrelevant tema vi anbefaler å få med seg. 

Meld deg på her!