Nødnett i sykehus - Økt beredskap og kommunikasjon relatert til COVID-19

HDO har i dialog med helseforetakene blitt oppfordret til å informere om hvordan radioterminaler kan benyttes for å øke behandlingskapasiteten til sykehusene. 

I Helsedirektoratets brev til de regionale helseforetakene 11. mars 2020 anmodes helseforetakene om å iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet til å håndtere det pågående utbruddet av koronaviruset, og forventet økning av innleggelse av pasienter med covid-19 ved sykehusene i helseforetakene. Konkret ble det bedt om at helseforetakene iverksetter sine beredskapsplaner, slik at nødvendig behandlingskapasitet kan frigjøres.

HDO ønsker å informere om muligheten til å benytte Nødnett radioterminaler som kommunikasjonsmulighet internt i sykehus. Terminalene kan raskt og enkelt tas i bruk ved eksisterende lokasjoner, eller i midlertidige arealer som benyttes til pasientbehandling .

I løpet av 2019 samarbeidet HDO med flere sykehus for å utarbeide en felles mal for tilrettelegging av Nødnett i sykehus. Denne malen inneholder en nummerplan og et radio konfigurasjonsoppsett, som er tilpasset spesielt for bruk i sykehus ved beredskap- og akutte situasjoner. Malen kan enkelt kunne tilpasses behovene ved det enkelte sykehus for å etablere rask og effektiv kommunikasjon internt, og ut mot de pre-hospitale enhetene i Nødnett.

Informasjon om tjenesten fra HDO:

  • HDO kan ved bestilling levere radioterminaler innen 1 uke.
  • Radioterminalene er enkle å betjene selv ved bruk av smittevernsutstyr.
  • Nødnettet har kapasitet og er klart til bruk.
  • HDO sammen med DSB kan bistå ved spørsmål relatert til bruk og dekning.

Opplæring i bruk av radioterminaler:

Grunnet situasjonen er det nødvendig med en forenkling av Nødnettopplæringen, som vanlig vis kreves for å opprere en radioterminal.  Det er derfor blitt utarbeidet et minikurs (ca 45 min) for bruk av radioterminal i sykehus.  Kurset er lagt ut for nedlasting på Nakosportalen. Der det ikke er lokale nødnettinstruktører tilgjengelig, kan HDO være behjelpelig med forenklet opplæring via Skype. 

Se mer informasjon i vedlegg : Produktark – Nødnett i sykehus

HDO vil også minne om tidligere publiserte produktark som beskriver hvordan Nødnett kan benyttes i sykehus
https://www.hdo.no/bruk-av-nodnett-pa-nye-omrader

For bestilling eller spørsmål. Ta kontakt med HDO på: kundemottak@hdo.no