logo

Ny tjenesteavtale er klar

For å ytterlig forbedre samarbeidet med våre kunder, har HDO utarbeidet og ferdigstilt en ny tjenesteavtale som skal inngås. Den nye avtalen har en mer riktig og moderne avtaleform som gir økt fleksibilitet og kommer begge parter til gode. 

Publisert 24.02.2022

HDO har i en tid jobbet med å utarbeide en ny tjenesteavtale, da den eksisterende avtalen baserer seg på en utgått avtalemal (SSA-V lille). Denne avtaleformen er laget med et annet formål, og vi har derfor sett store fordeler ved å utarbeide en ny.  

Det er et stort fokus på å synliggjøre våre tjenester ovenfor våre kunder, hva vi leverer, hvordan vi leverer samt kostnader. Den nye, skreddersydde avtalen tar høyde for dette basert på dagens – og fremtidige leveranser. Avtalen ligger på hjemmesiden vår her​ sammen med bestillingskjema slik at den er mer tilgjengelig for kundene. Dette vil også si at HDO lettere kan gjøre endringer i avtalen (som for eksempel legge til tjenester i tjenestekatalogen), med mindre det gjelder endringer som anses som vesentlige. Vesentlige endringer skal varsles skriftlig med 3 måneders varsel.  

Ny avtale vil sendes ut i løpende orden, og vil ikke ha noe å si for de eksisterende tjenestene ved deres kontrollrom.  

Spørsmål sendes til kundemottak@hdo.no.​