Nyhetsbrev fra HDO september 2018

Nyhetsbrev fra HDO september 2018

 

Nye hjemmesider

HDO lanserer i slutten av september ny hjemmeside! Dersom alt går etter planen vil dere kunne besøke vår nye hjemmeside fra den 28. september. Vi jobber for at hjemmesiden skal bli enda bedre enn vår nåværende, og målet er at den skal være en nyttig side for våre kunder ifht finne relevant informasjon. Denne siden er også tilpasset for bruk på mobil/pad og målet vårt er at denne blir mye mer brukervennlig enn den gamle hjemmesiden til HDO. 

Dersom dere har innspill til hva dere ønsker å finne på hjemmesiden vår gi oss gjerne tips på kundemottak@hdo.no.

www.hdo.no

Oppdateringer og vedlikehold

NYTT! HDO endrer rutiner med at det legges på en farget bakgrunn på varslinger som inneholder jobber som gir større konsekvenser og hvor brukere kanskje må gjøre ekstra tiltak i perioden jobben utføres. For eksempel Gul bakgrunn på varslingen dersom kontrollrom vil være utilgjengelig, mens varsling av nedetid på en basestasjon ikke vil ha en farget bakgrunn.

HDO ber om at alle som mottar varslinger om vedlikehold og oppdateringer sørger for at det er gode rutiner på mottak av disse på eget arbeidssted. HDO er avhengig av at disse blir behandlet, og at de ansatte som er på jobb i tidsrommet arbeidet pågår er informert og klare. Det kan i noen tilfeller være slik at et kontrollrom hvor informasjon ikke har nådd frem til operatørene kan føre til utsettelse som i enkelte tilfeller kan ramme alle etatene i et område. Dette er beklagelig for alle involverte og burde være mulig å unngå dersom alle har gode rutiner på mottak av varslinger. HDO har forståelse for at det av og til kan være mye varslinger, og at det også kan komme kanselleringer, utsettelser osv. HDO jobber kontinuerlig med å forbedre tekst på varslinger slik at de blir tydelige og lette å forstå for de som er mottakere.

Tilbakemeldinger på dette kan sendes til kundemottak@hdo.no

​Databehandleravtale og GDPR

I forbindelse med at EUs nye personvernforordning har trådt i kraft har HDO jobbet med å få utformet og kvalitetssikret ny databehandleravtale. Denne er klar for utsendelse og vil bli sendt snarlig. Målet er at alle kunder skal ha fått denne tilsendt innen utgangen av oktober. Nytt i denne sammenheng er elektronisk signering, noe som forenkler prosessen rundt avtalen.

​Ny service og support avtale

På vegne av nødetatene inngikk Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) ny service og support avtale for kontrollrom med virkning fra 01.07.18

Denne gir HDO tilgang på 3. linje support, videreutvikling samt tilleggskjøp frem til utgangen av 2026. Der tidligere avtale hadde Motorola som avtalepart er ny avtale med Frequentis, som er leverandør av kontrollrommene. HDO, som var med på å fremforhandle ny avtale er godt fornøyd med den nye direkteavtalen med Frequentis.

Avtale for service og support av Nødnett med dekning og grensesnitt, omhandles ikke av denne avtalen og Motorola vil supportere dette som tidligere.

​Info om bestilling av radioterminaler og priser

Dersom dere har behov for flere radioterminaler så kan dette bestilles ved å sende e-post til kundemottak@hdo.no

HDO skal ikke ha som formål å gå med overskudd og det er de reelle kostnadene som belastes tjenestemottaker. For håndholdt radioterminal er prisen satt til 6750,- kr. Terminalen leveres med ett batteri og enkel lader. Pris for bilradioterminal er 10.900,- kr. Denne leveres med display, monteringssett og kabelsett. For begge type radioterminaler er prisen inkludert programmering, aktivering, frakt, vedlikehold og reparasjon, brukerstøtte og periodisk utskifting av terminalene.

​Nasjonal telefonkatalog

Det er nå lagt inn en ny versjon av nasjonal telefonkatalog på ICCS. Denne inneholder feilrettinger, og akuttmottak er lagt inn i katalogen. Dersom det ønskes en PDF-versjon av denne, en oversikt over telefonnummer til legevaktsentraler med knytninger til kommuner eller kommuneoversikt ta kontakt med kundemottak@hdo.no for å få tilgang på dette. Dette vil i fremtiden bli lagt tilgjengelig på den nye serviceportalen som kommer på web, men i en mellomfase kan dette fås ved å kontakte kunde-teamet.

​Rengjøring operatørplasser

HDO gjennomfører rengjøring av teknisk utstyr som tilhører HDO i teknisk rom. Dette blir gjort årlig ved gjennomgang av kontrollromsutstyret. Ved operatørplassene oppfordrer vi til at skjerm/pc, tastatur blir støvtørket i forbindelse med vanlig rengjøring.

Vær vennlig å bruke midler som er tilpasset skjermer/datautstyr

Info fra opplæring

Høsten er i full gang for oss som holder i Opplæring på HDO. Høstens kurskalender ligger ute på våre hjemmesider, samt at det er blitt sendt ut invitasjon til instruktørkurs for radioterminal og instruktørkurs for legevaktsentraler og akuttmottak, begge med påmeldingsfrist fredag 28. september.

Det er i kurskalender også i høst satt opp sluttbrukerkurs for legevaktsentraler og akuttmottak, da dette er populære kurs. Disse er også fine repetisjonskurs for lokale instruktører, og mange har allerede benyttet seg av denne muligheten.

E-læringen på Nakos-portalen ser vi er blitt flittig brukt siden vi reviderte denne. Tidligere var det to forskjellige e-læringskurs for radioterminalbrukere og kontrollromsbrukere. Dette er nå endret til at e-læringen er lik for alle, og er en del av den obligatoriske opplæringen på nødnett for helse.

I løpet av det siste året har vi fått revidert Felles sambandsreglement for Nødnett v.4, samt nå sist revidert Nasjonal Veileder for Nødnett i helsetjenesten v2.0. Begge disse er verdt en gjennomgang, da det er noen endringer i forhold til tidligere, som dere bør ha kjennskap til.

​Med vennlig hilsen HDO v/Kunde- og Brukerforvaltning

Bilde av løv

  • Kristine - kristine@hdo.no
  • Unni - unni@hdo.no
  • Vivian - vivian@hdo.no
  • Mats - mats@hdo.no

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på, enten ifht noen av artiklene her eller andre ting!