Nyhetsbrev Sommer 2019

Nyhetsbrev sommer 2019 med informasjon fra HDO.


​Kunde og brukerkonferansen for 2020

HDOs kunde- og brukerkonferanse blir i 2020 arrangert 30 januar på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Vi håper at mange har mulighet til å bli med oss denne dagen. Også denne gangen tenker vi å få med en blanding av brukererfaringer og informasjon fra aktuelle samarbeidspartnere.  

Dersom det er noen av dere som har ønsker til innhold/tema, eller har et prosjekt dere vet om som er relatert til nødnett så tips oss gjerne! kundemottak@hdo.no

HDO Statistikk tjenester

HDO har en basis statistikk-tjeneste i dag som alle kontrollrom kan benytte for uthenting av trafikkdata og svartids-krav. Tjenesten er et tillegg til den innebygde statistikkmodulen levert med kontrollrommene og kan nås fra internett på en vanlig PC. 
HDO arbeider med å legge til flere moduler på tjenesten basert på innspill gitt av dere som brukere.
Tidsplanen legger opp til at de nye modulene skal komme på nett i løpet av året. Vi håper med dette å kunne bidra slik at dere får tilgang til flere typer virksomhetsdata som kan benyttes i egen sentral.Tjenesten koster kr. 4950,- som er en engangs etableringskostnad. For mer info og bestilling ta kontakt med kundemottak@hdo.no. 
Felles mus og tastatur-løsning for legevaktsentraler og akuttmottak

Dere har flere systemer å forholde dere til i det daglige, samtidig med at det ofte er trangt om plassen dere jobber på. 
Felles tastatur og mus for alle datamaskiner på en arbeidsplass forenkler hverdagen til operatørene, men i motsetning til AMK har ikke HDO tidligere hatt en slik løsning for LVS og akuttmottak.

Belkin Secure Flip KM Switch er produktet HDO har testet og verifisert til bruk i nødnett. Les mer om dette på HDO felles mus og tastatur 

Opplæring

Trenger dere brukeropplæring av nye medarbeidere eller har instruktøren deres sluttet? 
Vi vil minne dere om at kurskalender for høsten 2019 ligger ute på vår hjemmeside. Påmeldingsskjema (samme skjema for alle kursene) ligger tilgjengelig på samme sted. Langtidsplanlegging er derav fullt mulig da det er allerede åpnet for påmelding. Husk at påmeldingen er bindende fra 3 uker før kursstart. Ved avmelding etter denne dato må kurset betales i sin helhet. Det kreves minimum 6 deltagere for å gjennomføre kurs.

Informasjon vedrørende oppgraderinger/endringer

HDO vil fortsette utrulling av siste godkjente versjon av kontrollromsløsningen (FR7) utover høsten. Forventer å være ferdig rundt månedsskifte oktober / november.
Det vil også bli utført sikkerhets oppdateringer som vil kunne medføre utfall av tjenester i kortere perioder. Det vil bli sendt ut varsel i forkant av all disse jobbene som tidligere. 

Planlagt arbeid, varsling og SMS

I forbindelse med vedlikehold, oppdateringer på kontrollrom og ute i nødnett sendes det varslinger ut til dere. Disse varslingene går først og fremst til ledere og andre ansvarlige ved kontrollrommene.
Vi ønsker å minne om å opprette rutiner for hvordan dette gis til personer som er på vakt i det tidsrommet arbeidet skal foregå. HDO får stadige tilbakemeldinger om ikke-mottatte varslinger om planlagt arbeid selv om dette er blitt formidlet ifra HDO.

Vi har nå også mulighet for SMS løsning for å gi dere varsel ved større hendelser. (ikke planlagt arbeid)
For å kunne motta SMS ber vi dere om svare på tidligere utsendte e-post. Dere som allerede har svart er ivaretatt.HDO ØNSKER ALLE SINE KUNDER EN GOD SOMMER!


Vennlig hilsen HDO v/Kunde og brukerforvaltning

Mats, Vivian og Unni


Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på, enten i forhold til noen av artiklene her eller andre ting! kundemottak@hdo.no Fant du det du lette etter?