Nyhetsbrev vår 2019

​Ny webportal for kunder

HDO har lenge jobbet med å fornye sin webportal på internett for våre kunder. I denne webportalen kan man melde inn alle type feilmeldinger og forespørsler til HDO. For eksempel feilmelding på radioterminaler, eller forespørsel om flytting av utstyr.

Vi har nå den glede av å informere våre kunder om at den nye webportalen er klar til å settes i drift. Dette vil bli gjort den xx.xx.2019.

Den nye webportalen har har et moderne brukergrensesnitt, og er lett å bruke. Et ny tjeneste denne webportalen gir til HDO sine kunder er direkte Chat med HDO Service Desk. Her kan man starte en samtale om en ny feil/forespørsel, eller en allerede eksisterende feil/forespørsel. Webportalen er også tilgjengelig på APP for de som har begrensninger på sitt interne nettverk, eller har en travel hverdag hvor man har behov for raskt å kunne melde inn feil eller sjekke status på en sak via sin smarttelefon.

For å nå den nye webportalen etter datoen for driftsetting, kan man benytte den samme linken som før: https://drift.hdo.no. Her kan man logge inn med det gamle brukernavnet og passordet, og brukerveiledningen for den nye webportalen ligger da tilgjengelig høyre side. Vi anbefaler at man leser denne brukerveiledningen før bruk. Om man ikke har påloggingsinformasjon tilgjengelig, ta kontakt med kundeavdelingen på HDO via e-post: kundemottak@hdo.no.


Utskiftning av radioterminaler i fase 0 (Østfold, Oslo, Akershus, Søndre-Buskerud)

Nødnett har lenge vært i drift for de første brukerne i spesialist- og kommune-helsetjenesten. Radioterminalene til disse brukerne begynner å bli gamle og slitt.
HDO har derfor startet en prosess for å skifte ut disse radioterminalene.
Denne prosessen er allerede godt i gang, og HDO har planlagt å fullføre den i løpet av sommeren.
Spesialisthelsetjenesten har allerede fått sine radioterminaler, og kommunehelsetjenesten står for tur.
HDO kontakter de som skal få skiftet ut sine radioterminaler fortløpende.

Skulle det være noen spørsmål rundt denne prosessen kan man kontakte kundeavdelingen på kundemottak@hdo.no 

​Nødnett og personvern

HDO har i likhet med mange andre organisasjoner gjennomført flere tiltak som følger av ny personopplysningslov i 2018. Blant annet har dette resultert i en ny databehandleravtale med dere som kunder. I denne sammenheng har Nødnett og lydlogg vært et tema.

AMK har i dag lokale lydlogg, og de aller fleste legevakter og akuttmottak har sentralisert lydlogg driftet av HDO. Felles for alle kontrollrom med lydlogg er at det er dere som er behandlingsansvarlig for lydloggen i henhold til personopplysningsloven. Det legges opp til åpenhet rundt behandling av personopplysninger og at innringer skal være informert. HDO vil oppfordre dere som behandlingsansvarlige til å opplyse om dette på deres egne nettsider, slik at det ikke er tvil om at samtalen logges for de som ringer inn til AMK og legevakt.

HDO har gitt et innspill til sambandsreglementet i forhold til logging av talegrupper. Mange brukere av talegrupper blir logget på mange forskjellige steder i Norge i dag. Det vil ta noe tid før dette innspillet tas opp til vurdering, og i mellomtiden oppfordres det til å informere egne ansatte om at mange talegrupper logges i Nødnett, ikke bare i egen organisasjon, men også hos andre organisasjoner og etater.

Ved spørsmål rundt dette kan man ta kontakt med kundeavdelingen ved HDO på e-post: kundemottak@hdo.no

​Ny kommunikasjonsløsning

HDO gjennomfører en planfase i et prosjekt som skal vurdere om dagens kontrollroms løsning skal skiftes ut, dette prosjektet går under benevnelsen KAK(Kommunikasjon i Akuttmedisinsk Kjede).
Prosjekt har jobbet med å avdekke overordnede behov for AMK,AM og LVS samt gjennomført en dialog med leverandørmarkedet. På bakgrunn av dette kommer skal prosjektet utarbeide en anbefaling som skal behandles i Juni.
Om prosjektet videreføres med mandat om å anskaffe en ny løsning vil det trenge bistand fra brukermiljøene for å avlede krav til en ny løsning

​Kurskalender på HDO sin hjemmeside

Vi vil minne dere alle på å ta en titt inn på HDO sin hjemmeside hvis dere har ønsker om kurs.
Kurskalender for første halvår 2019 ligger ute med oversikt over instruktørkurs og sluttbrukerkurs, som er planlagt fram mot sommerferien.

Kurskalender for andre halvår 2019 er under arbeid og blir lagt ut på vår hjemmeside så snart den er godkjent. Dermed har dere en mulighet til å planlegge nødvendig opplæring for brukere av nødnett.
Et påmeldingsskjema som dekker alle kursene er også tilgjengelig der.

Ved spørsmål – ta kontakt med opplaring@hdo.no

​Planlagt arbeid, varsling og SMS

I forbindelse med vedlikehold,oppdateringer på kontrollrom og ute i nødnett sendes det varslinger ut til dere. Disse varslingene går først og fremst til ledere og andre ansvarlige ved kontrollrommene.
Vi ønsker å minne om å opprette rutiner for hvordan dette gis til personer som er på vakt i det tidsrommet arbeidet skal foregå. HDO får stadige tilbakemeldinger om ikke-mottatte varslinger om planlagt arbeid selv om dette er blitt formidlet ifra HDO.

Vi har nå også mulighet for SMS løsning for å gi dere varsel ved større hendelser. (ikke planlagt arbeid)
For å kunne motta SMS ber vi dere om svare på tidligere utsendte mail. Dere som allerede har svart er ivaretatt.

​Med vennlig hilsen HDO v/Kunde- og Brukerforvaltning


Kristine - kristine@hdo.no
Unni - unni@hdo.no
Vivian - vivian@hdo.no
Mats - mats@hdo.no

kundemottak@hdo.no

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på, enten ifht noen av artiklene her eller andre ting!