Nyoppussede lokaler og retrofit for Oslo legevakt

Oslo legevakt tok i bruk nyoppussede lokaler og nytt utstyr 24.08.2018

Oslo legevakt har i forbindelse med utbytting av utstyr under såkalte retrofit fått pusset opp sin sentral. Retrofit er prosjektet som har hatt som oppgave å bytte ut den gamle typen kontrollromsutstyr som ble benyttet i fase 0 av nødnettprosjektet til ny justert løsning. 

Bytte av utstyr, økt antall operatørplasser og oppussing av lokaler krever god planlegging og koordinering. Har dere planer om å flytte, pusse opp lokaler eller øke antall operatørplasser er det viktig at dere tar kontakt med HDO på et tidlig tidspunkt slik at vi kan bidra inn tidlig i planleggingen.

Oslo legevakt holdt til i sine egne lokaler frem til den store fysiske jobben startet. I den perioden måtte de ut av lokalene, og benyttet seg da av sine reserveplasser som er lokalisert et annet sted. I løpet av en uke ble alt gammelt utstyr tatt ned, rommet ble endret, nytt utstyr og møbler inn. Mange var involverte i prosessen en fra både kommunen, HDO og andre IT-leverandører.

Legevakten ble gjenåpnet for drift den 24 august med kake og stor ståhei!

Vi vil ønske Oslo legevakt lykke til i nyoppussede lokaler.