Program for kunde og brukerkonferansen 2022

HDOs kunde- og brukerkonferanse 2022 blir avholdt digitalt den 27. januar. Vi har nå et program klart, håper vi "sees"!

​​​
​​​

Program for konferansen 27. januar. Rekkefølgen er ikke fastlagt, og endringer kan forekomme.

HDOs kunde og brukerkonferanse 2022 var planlagt fysisk over 2 dager med mulihet for digital deltakelse. På grunn av smittesituasjonen har vi sett oss nødt til å avlyse den fysiske delen, og derav kun 1 dag. Det blir allikevel minst like spennende og interessant med digital deltakelse. Les mer om konferansen her!

Vi gleder oss allerede til konferansen, og håper på å "se" deg der!

Påmeldi​ng her.​​