logo

Samisk tolketjeneste

Helse Nord RHF har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere en nasjonal døgnkontinuerlig tolketjeneste på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. HDOs hovedoppgave i prosjektet er å bidra til at løsningen kan integreres i AMK sine datasystemer og arbeidsprosesser. 

Publisert 22.03.2022
Sist oppdatert 05.01.2023

Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet​

​Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF i oppdrag om å utrede muligheten for å etablere en nasjonal døgnkontinuerlig tolketjeneste for nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. I språkloven som er gjeldende fra januar 2022, er samiske språk og norsk likestilte i det samisk forvaltningsområde. Forvaltningsområdet omfatter mange kommuner i Troms og Finnmark, men også flere kommuner i Nordland og Trøndelag.

​​«Helse Nord RHF skal opprette et prosjekt som skal utrede muligheten for nasjonal døgnkontinuerlig tolketjeneste. Tilbudet må dekke både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Tilbudet må ses i sammenheng med samisk tolketjeneste på Sámi klinihkka ved for eksempel hjelp av teknologi. Tilbudet skal dekke ordinær tolketjeneste, men også være tilgjengelig for AMK-sentraler».

Tilsvarende er det gitt oppdrag om å støtte opp under dette prosjektet til de tre andre regionale helseforetakene, samt at HDO skal bidra til at fremtidig tolketjeneste kan kobles opp mot AMK-sentralene. Helse Nord RHF har gitt eierskap og gjennomføringsansvaret videre til Finnmarkssykehuset HF. Ledergruppen for Finnmarkssykehuset HF er styringsgruppe for prosjektet.​

Døgnkontinuerlig tolketjeneste

Prosjektet skal utrede muligheten for å etablere en nasjonal døgnkontinuerlig tolketjeneste som omfatter både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Det er fokus også på å bruke tilgjengelig teknologi for å etablere en best mulig tjeneste. Sámi klinihkka har i dag en etablert og god tolketjeneste for nordsamisk, men den er ikke tilgjengelig hele døgnet.

Prosjektet vil også se på teknologiske muligheter som kan virke umodne i dag, men som kan gi bedre løsninger på lengre sikt.

HDOs oppgave i prosjektet

HDOs hovedoppgave i prosjektet er å bidra til at den anbefalte løsningen kan integreres i AMK sine datasystemer og arbeidsprosesser.

På anmodning fra Helse Nord RHF, stiller HDO med prosjektleder for utredningsfasen.

Kontaktperson​
Frode Finne, prosjektleder
frode.finne@hdo.no