Smitteverntiltak relatert til radioterminaler

HDO anbefaler alle som benytter radioterminaler i helsetjenesten til å sikre jevnlig rengjøring av enhetene. Dette for å redusere sannsynligheten for smitteoverføring av koronaviruset. Her er anbefalte tips fra HDO.

HDO vurderer fortløpende ulike smittereduserende tiltak for å holde våre ansatte og kunder friske. Det er en nær sammenheng mellom våre ansattes og kunders helse. Vi ser derfor behov for rengjøring av radioterminaler som forflytter seg mellom HDO og kundene, samt mellom kundene internt. Foreløpig er det ikke avklart hvor lenge koronaviruset kan overleve på forskjellige overflater, men forskning antyder at det kan overleve fra få timer til flere dager avhengig av ulike forhold. HDO oppfordrer til forholdsregler for å være på den sikre side.

HDO anbefaler alle som benytter radioterminaler i helsetjenesten til å sikre jevnlig rengjøring av enhetene. Dette for å redusere sannsynligheten for smitteoverføring av koronaviruset. Her er anbefalte tips i fra HDO:

Tips ved bruk av radioterminal

HDO anbefaler å putte radioterminaler i en ziplock-pose eller liknende for å unngå at radioterminalen skal bli dekontaminert ved mistanke om eller påvist smitte - se bilde. Om radioterminalen har vært i bruk uten beskyttelse ved smitte eller mistanke om smitte bør den desinfiseres i henhold til tipsene nedenfor og puttes i en ny ziplock-pose. Det anbefales å rengjøre radioterminaler i henhold til egne prosedyrer.


Generelle rengjøringstips

Påfør 0,5 % vaskemiddel på en klut og dra over radioterminalen. Bruk deretter en stiv, ikke-metallisk, kortbustet børste for å fjerne all løs smuss bort fra enheten. Avslutt med en myk, absorberende og lofri klut, for å fjerne vaskemiddelet og for å tørke radioterminalen. Pass på at vaskemiddelet ikke kommer i nærheten av kontakter eller sprekker (mellom radioterminal og batteri, samt tastatur).

Desinfiseringstips

Radioterminalene kan desinfiseres ved å tørke dem av med isopropanol med minst 70 % alkoholkonsentrasjon. Det er viktig at isopropanolen ikke påføres direkte på enheten, men via en klut eller liknende. Det er også mulig å bruke OxyWipes, Oxyfoam og LifeClean etc. Dette vil sannsynligvis skade radioterminalene i mindre grad enn spritløsninger.

OBS! Det må ikke brukes sprit som inneholder fettstoffer, som for eksempel glyserol. Dette kan ødelegge tall og tegn på radioterminalenes taster.