Stand på Ambulanseforum 2021 på Gardermoen

​HDO deltok med stand på Ambulanseforum 2021 på Gardermoen. Standen var mye besøkt begge dager med gode diskusjoner og samtaler. Det var blant annet stor interesse rundt utskiftingen av radioterminaler som pågår, og hvor langt denne prosessen var kommet. Det var også mange spørsmål om utstyr i forbindelse med vernedrakter, som fortsatt er et aktuelt tema. Vi snakket også om omprogrammering, dekning og nestegenerasjon nødnett. Opplæring er et svært aktuelt tema, og dette var det også en del spørsmål om. 


Vi sees på neste års Ambulanseforum. ​