Vellykket gjennomføring av HDOs kunde- og brukerkonferanse 2020

Årets kunde- og brukerkonferanse er gjennomført og vi i HDO er svært fornøyde. Dyktige foredragsholdere med spennende innlegg, engasjerte deltakere og gode samtaler gjorde dagen hyggelig og lærerik. Med så mange kunder og brukere spredt rundt i hele Norge, synes vi det er verdifullt å samle alle for å informere om nye aktiviteter samt få gode diskusjoner som kan bidra til at HDO kan levere enda bedre tjenester. 

I år hadde vi foredragsholdere fra alle distriktene fra sør til nord og øst til vest. Fra nord kom Ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge og fortalte om ambulansejournal med sanntidsskjerm. Fra vest kom Helse Møre og Romsdal og snakket om utalarmering av akuttteam internt i sykehus, mens Vestre Viken viste hvordan video gir AMK bedre muligheter til å hjelpe innringere. Fra sør kom Sunnfjord og Ytre Sogn IKL og presenterte en måte å få legevakt litt nærmere, og fra øst kom Indre Østfold legevakt og fortalte om legebil som flytter legevakten ut til pasienten. Også Sykehuset Innlandet var med og de fortalte om digital samhandling i pasientforløp. Ellers var også DSB tilstede og snakket om ny løsning for å se dekning og driftsstatus i Nødnett, mens Norsk folkehjelp holdt foredrag om lokale akutthjelpere som redder liv. NKLM og HDO la til slutt frem mulighetene innenfor kommunikasjon i akuttmedisinsk kjede.

Vi gleder oss allerede til HDOs kunde- og brukerkonferanse 2021! Følg med for mer informasjon om tid og sted.