Hopp til innhold
logo

Vi ser for få hjertestartere i kartet!

Visste du at hjertestarteren selv avgjør om hjertet trenger støt? Derfor trenger man ikke være redd for å bruke den. Selv om Norge er i verdenstoppen på å utføre hjerte- og lungeredning blir det alt for sjeldent koblet til en hjertestarter, enda det er ufarlig og vil øke overlevelsen. Vi må ha flere hjertestartere synlig i Hjertestarterregisteret, slik at vi vet om dem og kan hente dem. Vi vil redde flere liv!

Publisert 01.06.2021
Sist oppdatert 05.01.2023
Ambulansearbeider

Økt lokal beredskap som redder liv

Både europeisk og norsk Resuscitasjonsråd anbefaler at alle som kjøper inn en hjertestarter, gjør den tilgjengelig for allmennheten døgnet rundt og at den registreres i Hjertestarterregisteret på www.113.no. ​Dette vil bidra til at vi får flere muligheter til å få en hjertestarter tilgjengelig ved en hjertestans, noe vi vet vil øke overlevelsen for hjertestanspasientene.​

Eier du eller ser du en hjertestarter som ikke vises i kartet på 113.no - be den ansvarlige om å få den registrert!

Fordeler ved registrert hjertestarter

Hvis man følger opp registreringen vil man få hjelp til å holde hjertestarteren i orden og få varsling om utløpsdatoen på elektrodene og bli bedt om å gjøre et tilsyn minimum hver sjette måned. Da tar man et ansvar og bidrar til lokal beredskap. Kanskje man bidrar til å redde noen i nærmeste omgangskrets eller en kollega.

Slik som vennene som da Mikael 14 år ble reddet av vennene sine, som kunne HLR og fikk hentet en hjertestarter på den lokale butikken:

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/xl/14-aring-fikk-hjertestans-pa-fotballbanen-_-heldigvis-kunne-vennene-forstehjelp-1.15026294

Det forutsetter at eieren tar ansvaret og faktisk registrerer hjertestarteren og følger opp med tilsyn og bekreftelse på registreringen i det offentlige Hjertestarterregisteret på www.113.no/hjertestarterregisteret

Norge er i verdenstoppen på å utføre HLR

I Norge rapporterer vi verdens høyeste andel som får HLR (Hjerte-lungeredning) før ambulansen ankommer. De siste fem årene har denne andelen vært rundt 85 % for hele landet. Disse gode tallene er fordi 113-operatørene er fantastisk flinke til å veilede innringere til å starte HLR.

Noen av disse får også koblet til en hjertestarter FØR ambulansen ankommer og ca. 1 % får faktisk pulsen tilbake på grunn av et støt fra en hjertestarter, før ambulansen kommer. Fra Norsk hjertestansregister vet et vi at dette skjer 20-30 ganger hvert år i Norge (ca. 1 % av alle hjertestanshendelser utenfor sykehus).  Disse hjertestanspasientene har svært gode sjanser for overlevelse. Mer enn 90 % av disse overlever i minst 30 dager.​

Bruk av hjertestarter (AED)

Det er kjent at alle tilgjengelige hjertestartere i markedet er trygge å bruke for livredderne og at de alle benytter en elektronisk algoritme for å avgjøre om hjerterytmen kan behandles med et elektrisk sjokk eller ikke. Hjertestartere guider livredderne gjennom sekvensen med lyd og evt. bilder og film etter at den er skrudd på. Stemmeveiledning vil fortelle livredder om det er anbefalt å gi et sjokk eller om behandlingen videre er HLR. Det regnes som så trygt å bruke en hjertestarter, at man kan bruke den selv uten opplæring. Det anbefales selvfølgelig kurs, men man skal ikke være redd for å bruke hjertestarter. Likevel ser vi at hjertestarter blir sjeldent koblet til, sett i forhold til andre nordiske land.

Offentlig tilgjengelige hjertestartere finnes mange steder i samfunnet og over 6000 av dem er registrert i det offentlige hjertestarterregisteret på www.113.no. Men, det er altfor få! Det finnes kanskje 10x så mange solgte hjertestartere. Registrerte hjertestartere vil være synlige i kartverket til 113-sentralene slik at operatørene der kan vurdere om det er hensiktsmessig å få en av dem som er hos pasienten, til å løpe og hente nærmeste hjertestarter. Uten registeret vil tidlig tilgang til hjertestarter være avhengig av ambulansens responstid, akutthjelpere eller lokalkunnskap. Ved å registrere vil du derfor gi muligheten til å få på plass en hjertestarter tidligere og øke sjansen for overlevelse.

Andelen hjertestanspasienter hvor enten publikum eller akutthjelpere har koblet til en hjertestarter før ambulansen ankommer, varierer mellom områder i Norge (Figur 3). Samlet for hele landet var andelen 14 % i 2019. Denne andelen er lavere i Norge enn i de andre nordiske landene.


Fant du det du lette etter?