logo

Vi søker driftsingeniører IKT

Vi søker nå etter to driftsingeniører IKT til HDO. Vi leter etter personer med god teknisk utdannelse og/eller erfaring innenfor applikasjonsdrift, nettverk, server og IT infrastruktur.

Publisert 21.12.2021
Sist oppdatert 05.01.2023

En driftsingeniør ved servicedesk i hdo

Vi søker nå etter deg som har god teknisk utdannelse og/eller erfaring innenfor applikasjonsdrift, nettverk, server og IT infrastruktur.

Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen som driftsingeniør IKT er blant annet drift og vedlikehold av infrastruktur, herunder nettverk, servere samt virtualisering og fysisk installasjon av hardware og kabling på de systemer som HDO har et eier- og driftsansvar for. Det inngår også å bistå med overvåkning av systemer og løsninger, samt håndtering av innmeldte hendelser/feil og spørsmål. 
Se stillingsannonsen for driftsingeniør IKT her

Siden våre systemer skal fungere til enhver tid på døgnet, inngår det turnusarbeid (24/7-365) i den ene stillingen, driftsingeniør IKT (1.linje). Arbiedsoppgaver som inngår i stillingen er blant annet å besvare innkomne samtaler på HDO sin 1.linje (telefon, e-post etc.) med påfølgende registrering og håndtering av innmeldte hendelser/feil og spørsmål, teknisk brukerstøtte, samt overvåke systemer og løsninger. 
Se stillingsannonsen for driftsingeniør IKT ​(1.linje) her. ​