Overgang fra ISDN til SIP-telefoni

Prosjekt for overgang fra ISDN til SIP telefoni for CICCS og ICCS.

Dagens ISDN baserte telefoniløsning vil bli utilgjengelig etter 2022 på grunn av pågående teknologiskifte hos Telenor. HDO har utviklet en ny sentralisert SIP telefoniplattform (SKULD) som både vil sikre telefonitjenesten etter Telenors ISDN utfasing, med nåværende kommunikasjonsløsning (ICCS), og kommende ny kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede (KAK) løsning. Løsningen er georedundant og har kapasitet til å håndtere 10.000 vis av samtidige samtaler.​

Prosjektet er i gjennomføringsfasen. Som vist i tabellen under er det listet opp de ulike aktivitetene HDO har satt for prosjektet. Her er det planlagt at alle kontrollrom skal over til den nye løsningen i god tid før utgangen av 2022, slik at man trygger telefonitjenesten før Telenor faser ut ISDN.

Nyheter

Prosjektet har i dag, onsdag 23.3.22, lagt over til SIP på de siste CICCSene. Dermed er alle legevaktsentraler og akuttmottak som er koblet mot CICCS over på SIP. Prosjektet har pr d.d. lagt over 88.5% av alle kontrollrom til SIP.

Det ble mange hyggelige samtaler med kontrollrommene, ifbm testing av alle køene.​ 

Stor takk til alle som har bidratt!​

 
​AktivitetStartStoppInnhold
KonseptfaseVåren 2020


Våren 2021
Evaluering av mulige løsninger og konseptet

Forberedende faseVåren, 2021          Sommer 2021Etablering av prosjekt team
PlanfaseUke 31, 2021Uke 43, 2021Utstyrs bestilling, konfigurering og testing. Planlegge gjennomføring
PiloteringUke 44, 2021Uke 45, 2021Pilotere løsningen ved LVS Hallingdal og Kongsberg
Gjennomføring Datasenter GjøvikUke 45, 2021Uke 47, 2021Omlegging for legevaktsentraler og akuttmottak i Sør og Øst Norge
Gjennomføring Datasenter TromsøUke 11, 2022Uke 11, 2022Omlegging for legevaktsentraler og akuttmottak i Nord Norge
Gjennomføring Datasenter StavangerUke 12, 2022Uke 12, 2022Omlegging for legevaktsentraler og akuttmottak i Vest og Midt Norge
Gjennomføring Oslo LVSUke 13, 2022Uke 13, 2022Omlegging Oslo LVS
Gjennomføring AMK April, 2022September, 2022Omlegging for alle AMKene
SluttfaseUke 39, 2022Uke 51, 2022Portering av lokale nr og oppsigelse av ISDN samband. Sluttrapport.

Gjennomføring

Endringen fra ISDN til SIP telefoni gjennomføres for legevaktsentralene og akuttmottakene sentralt, og vil ikke medføre nedetid på telefonitjenesten under endringen. Alle køer testes i forbindelse med endringen. Legevaktsentralene og/eller akuttmottakene skal ikke merke noe til endringen med unntak av testsamtaler fra HDO.

For AMK-sentralene vil det bli etablert nye aksesser for telefoni, som erstatning for dagens ISDN aksesser. I den anledning så vil prosjektet besøke AMK-sentralene 3 ganger:

  1. Kartlegging
  2. Utstyrsinnplassering
  3. Omlegging

Det vil ikke være nedetid under noen av besøkene og omleggingen skjer sømløst.

Gjennomføringen skjer i samarbeid med Telenor.

Hva må gjøres lokalt?

For legevaktsentralene og akuttmottakene er det ingen lokal aktivitet eller avklaring. Det eneste prosjektet er avhengig av er en operatør som svarer når de ulike køene testringes av HDO etter endringen. Dette vil avtales på forhånd.

For AMK-sentralene vil endringen medføre at det etableres en ekstra adminforbindelse for de som ikke har 2 fra før. Dette for å skape redundans på admin-aksessene, og dermed unngå nedetid ved vedlikehold. I den anledning så må hver AMK-sentral avgjøre behovet for lydlogg på innkommende aksess eller om det holder med ARIF lydloggingen for admin aksessene.

Det vil også for flere AMK-sentraler, være behov for etablering av internfiber, fra der Telenor terminerer de nye aksessene og frem til teknisk rom AMK. Etableringen av internforbindelsene er HF sitt lokale ansvar. Dette behovet avklares under befaringen. 

Det vil for AMK-sentraler, være behov for strøm til nytt utstyr. Etableringen av nødvendige strømkontakter er HF sitt lokale ansvar. Dette behovet avklares under befaringen.   

Kontaktperson:

Truls Nergaard, tlf 913 39 610
truls.nergaard@hdo.no
Leder for prosjektet, i HDO​
Fant du det du lette etter?