logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
Bilde av mange mennesker, hvorav mange ambulansearbeidere foran ambulanser, alle på rad

Nødnett på tvers av landegrenser

​Norske nød- og beredskapsorganisasjoner har et operasjonelt samarbeid med tilsvarende organisasjoner i våre nabo­land, og de har behov for å kommunisere når de yter bistand i nabolandet eller nabolandenes ressurser assisterer i Norge.

DSB og MSB har sammen med mange samarbeidsparter gjennomført prosjekt for sammenkobling av nødnettene. HDO har sørget for at radioterminalene til helsetjenesten kan benytte seg av tjenesten 'Bruk i Sverige', og samarbeide på tvers av landegrensene. Helsedirektoratet og Solsialstyrelsen har sammen med brukerne laget de operative prosedyrene. 

Det er nå gjennomført tre markeringer for at helsetjenesten har tatt i bruk denne tjenesten på tvers av landegrensene. Den 1. februar 2019 ble det markert at ambulansetjenesten fra Trondheim og nordover i begge land nå bruker grenseoverskridende kommunikasjon. For anledningen ble det gjennomført en gruppesamtale i en felles norsk-svensk talegruppe, med deltakere fra både norske og svenske brukere i grenseområdene ved Storlien. Den 19.juni 2019 ble det markert at ambulansetjenesten ved Sykehuset Innlandet og Dalarnas län tar tjenesten i bruk. Den siste markering var den 23.oktober 2019. Hvor OUS, Innlandet, Østfold Värmlands län i Sverige tok i bruk den Norsk-Svenske (NOSE) grenseoverskridende tjenesten for nød- og beredskaps-kommunikasjon.

Nå kan de akuttmedisinske tjenestene på begge sider langs hele grensen kommunisere med hverandre! 

HDO ønsker alle lykke til med operativ bruk!

Bilde av en Sepura radioterminal med talegruppe NOSE

Forkortelsesliste: 
DSB - Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tilsvarende DSB i Norge.
Solsialstyrelsen - Det svenske helsedirektoratet
ISI - Inter Systems Interface. Funksjon for koble seg opp mot, og kommunisere på tvers av, flere TETRA nettverk
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio. Et digitalt kryptert radio nettverk.
NOSE - Norge-Sverige

Sist oppdatert 05.01.2023