Landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende

 • 20.12.2019
  God jul og godt nyttår fra HDO

  HDO ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år. Vi takker for det spennende året som har vært med høy aktivitet og gode resultater. Vi går inn i 2020 med fornyet iver og pågangsmot.

 • 13.12.2019
  Nødnett Helse etter kommunesammenslåinger

  Dette brevet går til alle kommuner, legevaktsentraler og helseforetak som følge av kommunesammenslåing 1.1.2020.

 • 10.12.2019
  HDO søker ny trainee fra høsten 2020

  Gjennom Trainee Innlandet søker HDO etter en ny trainee. Søknadsfrist er 5. januar 2020.

 • 09.12.2019
  Frokostmøte hos Bright House 2019

  HDO og Bright House inviterte til frokostmøte torsdag 5. desember der temaet var informasjonssikkerhet.

 • 15.11.2019
  Nye oppgaver til HDO

  HDO har inngått en tilleggsavtale med Oslo legevakt knyttet til support/brukerstøtte for AMIS.

 • 21.10.2019
  HDO deltok på Næringslivsdagen 2019

  Sammen med 40 andre virksomheter og studenter fra NTNU og Fagskolen, var HDO tilstede under Gjøvikregionens viktigste knutepunkt for næringslivet og studiemiljøet.

 • 23.07.2019
  Nyhetsbrev Sommer 2019

  Nyhetsbrev sommer 2019 med informasjon fra HDO.

 • 02.07.2019
  Løsning for felles mus og tastatur for legevakt og akuttmottak

  Løsning som gir mulighet for felles mus og tastatur for legevakt og akuttmottak. Dette  gir muligheter for å "koble sammen" ICCS og pc brukt i andre systemer.

 • 14.06.2019
  HDO Kunde og brukerkonferanse

  HDO kunde- og brukerkonferanse torsdag 30.januar 2020 Clarion hotel og congress Gardermoen Airport. Foreløpig program ligger nå tilgjengelig. Vel møtt!

 • 01.04.2019
  Nyhetsbrev vår 2019

  Nyhetsbrev fra HDO vår 2019

 • 12.02.2019
  Kunde og brukerkonferansen 2019 vel overstått

  29.januar arrangerte HDO sin 5. Kunde og brukerkonferanse på Scandic Oslo Airport, med rekordoppslutning på 160 deltagere.

 • 01.02.2019
  Blir enklere å redde liv på tvers av landegrenser

  Helsetjenesten i Sverige og Norge samarbeider daglig om pasienter langs vår lange felles grense. Nå innføres et nytt sammenkoblet kommunikasjonssystem, som skal gjøre det enda enklere for nødetatene å samarbeide for å redde liv.

 • 25.01.2019
  Bruk av Nødnett på "nye områder"

  Siden innføringen av Nødnett startet har kommuner og helseforetak benyttet Nødnett på områder som opprinnelig ikke var i fokus for helses innføringsprosjekt. Les mer om dette her.

 • 11.09.2018
  Nyhetsbrev fra HDO september 2018

  Nyhetsbrev fra HDO september 2018. I denne utgaven kan du blant annet lese om ny service- og supportavtale, bestilling av radioterminaler, nasjonal telefonkatalog mm.

 • 07.09.2018
  Ny hjemmeside for HDO

  HDO har fornyet sin hjemmeside som en del av prosjektet "Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten". Vi er glade for å kunne delta i dette prosjektet, og for at HDO nå har fått en mer moderne hjemmeside med tilhørende utseende.

 • 07.09.2018
  Nyoppussede lokaler og retrofit for Oslo legevakt

  Oslo legevakt tok i bruk nyoppussede lokaler og nytt utstyr 24.08.2018. Dette var en stor logistikk operasjon, men alt gikk bra til punkt og prikke og man kunne ta i bruk den nyoppussede legevakten til avtalt tid.

 • 07.09.2018
  Ny kurskalender fra HDO

  Ny kurskalender fra HDO for høsten 2018 er nå lagt ut. Her tilbyr HDO kurs innenfor alt av opplæring innen Nødnett.