Landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende

Nyheter

 • 21.10.2019
  HDO søker nye medarbeidere

  HDO ser etter nye medarbeidere. Du kan lese mer om dette her.

 • 21.10.2019
  HDO deltok på Næringslivsdagen 2019

  Sammen med 40 andre virksomheter og studenter fra NTNU og Fagskolen, var HDO tilstede under Gjøvikregionens viktigste knutepunkt for næringslivet og studiemiljøet.

 • 03.09.2019
  HDO søker ny driftsingeniør

  Vi har en økende oppdragsmengde og trenger en ny dyktig, løsningsorientert og fremoverlent medarbeider.

 • 23.07.2019
  Nyhetsbrev Sommer 2019

  Nyhetsbrev sommer 2019 med informasjon fra HDO.

 • 02.07.2019
  Løsning for felles mus og tastatur for legevakt og akuttmottak

  Løsning som gir mulighet for felles mus og tastatur for legevakt og akuttmottak. Dette  gir muligheter for å "koble sammen" ICCS og pc brukt i andre systemer.

 • 14.06.2019
  HDO Kunde og brukerkonferanse

  HDO kunde- og brukerkonferanse torsdag 30.januar 2020 Clarion hotel og congress Gardermoen Airport. Program er under utarbeidelse og vil som tidligere år bli en mix mellom brukererfaringer og informasjon fra samarbeidspartnere. Vel møtt!

 • 01.04.2019
  Nyhetsbrev vår 2019

  Nyhetsbrev fra HDO vår 2019

 • 12.02.2019
  Kunde og brukerkonferansen 2019 vel overstått

  29.januar arrangerte HDO sin 5. Kunde og brukerkonferanse på Scandic Oslo Airport, med rekordoppslutning på 160 deltagere.

 • 01.02.2019
  Blir enklere å redde liv på tvers av landegrenser

  Helsetjenesten i Sverige og Norge samarbeider daglig om pasienter langs vår lange felles grense. Nå innføres et nytt sammenkoblet kommunikasjonssystem, som skal gjøre det enda enklere for nødetatene å samarbeide for å redde liv.

 • 25.01.2019
  Bruk av Nødnett på "nye områder"

  Siden innføringen av Nødnett startet har kommuner og helseforetak benyttet Nødnett på områder som opprinnelig ikke var i fokus for helses innføringsprosjekt. Les mer om dette her.

 • 11.09.2018
  Nyhetsbrev fra HDO september 2018

  Nyhetsbrev fra HDO september 2018. I denne utgaven kan du blant annet lese om ny service- og supportavtale, bestilling av radioterminaler, nasjonal telefonkatalog mm.

 • 07.09.2018
  Ny hjemmeside for HDO

  HDO har fornyet sin hjemmeside som en del av prosjektet "Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten". Vi er glade for å kunne delta i dette prosjektet, og for at HDO nå har fått en mer moderne hjemmeside med tilhørende utseende.

 • 07.09.2018
  Nyoppussede lokaler og retrofit for Oslo legevakt

  Oslo legevakt tok i bruk nyoppussede lokaler og nytt utstyr 24.08.2018. Dette var en stor logistikk operasjon, men alt gikk bra til punkt og prikke og man kunne ta i bruk den nyoppussede legevakten til avtalt tid.

 • 07.09.2018
  Ny kurskalender fra HDO

  Ny kurskalender fra HDO for høsten 2018 er nå lagt ut. Her tilbyr HDO kurs innenfor alt av opplæring innen Nødnett.