logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Avtale om kjøp av nasjonal medielogg signert!

HDO kunne i desember 2023 meddele valgt leverandør av medielogg. Nå er kontakten signert.

Publisert 02.01.2024
Sist oppdatert 03.01.2024
Noen forretningsfolk som håndhilser
F.v. Allan Bjørnstad (Head of Sales and Marketing) og Lene Diesen (Managing Director) fra NetNordic, og Lars Erik Tandsæther (CEO) fra HDO.

Den 20. desember 2023 signerte HDO avtalene med NetNordic Norway om leveranse og vedlikehold av den nye nasjonale medielogg-løsningen for landets AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak. Løsningen er basert på programvaren Voxlog fra det Østerrikske selskapet Voxtronic Austria GmbH.

Etableringsprosjektet starter opp i januar 2024 og vil løpe parallelt med KAK-prosjektets implementering av LifeX fra Frequentis. Løsningene skal være ferdig etablert samtidig, slik at vi kan gjennomføre kundens akseptansetest (CAT) i samspill, og utrulling vil foregå sammen med LifeX.

En gruppe mennesker som står rundt et bord
Prosjektgruppen som har arbeidet frem avtalen. 
Bak fra venstre: Ståle Jensen, Jon Skurdal, Magnar Vereide og Jarle Østhagen fra HDO. 
Rad to fra venstre: Lene Diesen, Nina Sverresdatter Darner (Key Account Manager, NetNordic) og Øyvind Hårstad (Produkteier, HDO). 
Foran sitter Allan Bjørnstad og Lars Erik Tandsæther.