logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Avtale om ny kommunikasjonsløsning signert!

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) har inngått avtale med Frequentis AG om leveranse av fremtidens kommunikasjonsløsning til akuttmedisinsk kjede. Frequentis skal levere produktet 3020 LifeX og dette skal erstatte dagens ICCS på alle AMK-sentraler, akuttmottak, og legevaktsentraler.

Publisert 19.09.2023
En gruppe menn i et møte

Ny kommunikasjonsløsning understøtter fremtidens kommunikasjonsbehov. I tillegg muliggjør den mer robuste, og ikke minst mer fleksible, tjenester ved at kapasitet kan utvides etter behov. Sentraler vil kunne avlaste hverandre, noe som kun kan gjøres i begrenset grad i dag.

Brukervennlighet, fleksibilitet og robusthet

Dagens kommunikasjonsløsning fra 2006 tilfredsstiller ikke kravene til en moderne kommunikasjonsløsning slik at helsevesenet over tid har sett behov for en oppgradering.

Derfor har HDO gjennomført anskaffelse av en ny løsning.

– Frequentis AG leverte det beste tilbudet, og ble på bakgrunn av dette valgt som leverandør. Dette er løsninger som lenge har vært etterspurt i helsevesenet, og vi er derfor godt fornøyde med at vi nå har fått på plass denne avtalen, sier Lars Erik Tandsæther, administrerende direktør for HDO.

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift.

HDO vil eie, drifte og forvalte ny kommunikasjonsløsning på samme måte som dagens ICCS og løsningen vil fortsatt ligge på HDOs plattform.

AMK-sentralene anskaffer fremtidens oppdragshåndteringsløsning

Parallelt med HDO-prosjektet implementerer de regionale helseforetakene fremtidens oppdragshåndteringsløsning for AMK-sentralene.

Denne løsningen omhandler blant annet registrering, bestemmelse av hastegrad, samt disponering av ambulanser.

Oppdragshåndteringsløsningen integreres tett med HDO sin kommunikasjonsløsning for telefoni, video og nødnett, slik at operatørene får en mest mulig effektiv arbeidsplass. Til sammen vil de to løsningene utgjøre fremtidens arbeidsflate på AMK-sentralene.

Veien videre

HDO og Frequentis skal nå nedsette et prosjekt for å klargjøre LifeX løsningen, slik at den kan innføres i helsetjenesten. Selve utskiftingen av ICCS med LifeX er planlagt å starte i første halvår 2025. HDO vil i god tid komme med informasjon til helseforetak og kommuner slik at utskiftingsprosessen kan forberedes.

For mer informasjon vennligst kontakt prosjektleder lars.erik.halvorsen@hdo.no.