logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Befaring hos AMK Vestre Viken ifbm fremtidens nødnett

Befaring hos AMK-sentralen i Vestre Viken for fremtidig løsning tilknyttet nød- og beredskapskommunikasjon.

Publisert 04.11.2020
Sist oppdatert 05.01.2023
Bidle av operatørplass

I forbindelse med fremtidig løsning tilknyttet nød- og beredskapskommunikasjon ble det gjennomført en befaring ved AMK-sentralen i Vestre Viken. Kalitetssikring (KS1) av DSB og Nkom sitt arbeid med konseptvalgutredningen(KVU), og overgang fra dagens Nødnett var i fokus. HDO bistod med å arrangere besøket.

De eksterne kvalitetssikrerne og HDO fikk en god introduksjon til hvordan AMK-sentralen fungerer, med fokus på hvordan nødnett brukes og behovene for fremtiden.  Gruppen fikk også mulighet til å lære mer om hvordan ambulansetjenesten fungerer. Innovasjonsprosjektet «Videosamtale med AMK» ble presentert og det var mulighet for diskusjoner under hele besøket.

Vi takker AMK-sentralen og ambulansetjenesten i Vestre Viken ved Lise-Mette Lindland, Terje Pettersen, Hilde Fredriksen Rikheim og Morten Larsen for muligheten til å besøke de, tross pandemi utfordringene.

Bilde av ambulanse