logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Behovskartlegging for nødmeldetjeneste for døve, hørselshemmede og talehemmede

HDO har sett et behov for å videreutvikle dagens nødmeldetjeneste for døve, hørselshemmede og talehemmede. I samarbeid med Norges Døveforbund og Hørselshemmedes landsforbund har HDO startet en behovskartlegging for å finne hvilke behov målgruppen har, og for å se eventuelle behov for en fremtidig tekstbasert tjeneste som kan utvikles i den nye kommunikasjonsløsningen i akuttmedisinsk kjede (KAK).

Publisert 30.04.2021
Sist oppdatert 05.01.2023
Svarthvitt bilde av at noen trykker på en mobiltelefon

Takket være et godt samarbeid med interesseorganisasjonene Norges Døveforbund (NDF) og Hørselshemmedes landsforbund (HLF) er vi godt i gang med behovskartleggingen for en nødmeldetjeneste for døve, hørselshemmede og talehemmede. NDF og HLF har bidratt i prosessen med å dele viktig erfaring og kunnskaper, samt vært til stor hjelp med å knytte HDO til brukermiljøene.

Når du blir hørselshemmet så vil du legge merke til veldig fort at du ikke er likestilt med den øvrig delen av befolkningen når det gjelder tilgang til telefoniske tjenester

Sitat fra dybdeintervjuene med målgruppen

HDO har i forbindelse med behovskartleggingen laget en spørreundersøkelsen som både NDF og HLF har delt med sine medlemmer. Spørreundersøkelsen gjennomføres parallelt med dybdeintervjuer og annet innsiktsarbeid. Hensikten med spørreundersøkelsen er å avdekke behovene som ligger hos målgruppen og få en bredere forståelse av deres utfordringer knyttet til hørsel eller tale, det å melde fra om nød som døv, hørselshemmet eller talehemmet og alternative måter å kommunisere med nødetatene

HDO takker for det gode samarbeidet og setter pris på den gode jobben HLF og NDF gjør.